2016/12/16 Dzień I - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

I dzień nowenny do Dzieciątka JezusNa przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem.

Raduj się córko Syjonu i ciesz się wielce córko Jeruzalem.
Oto Pan Twój przyjdzie i w dniu tym światłość wielka będzie, a z gór pocieknie słodycz.
Miód i mleko popłynie z pagórków, albowiem przyjdzie prorok wielki i odnowi Jeruzalem.

Oto przyjdzie Bóg i Człowiek z domu Dawida zasiąść na tronie, a ujrzycie i rozraduje się serce wasze.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, abyśmy z upragnieniem oczekiwali przyjścia Twojego Syna i osiągnęli owoce zbawienia w życiu doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego