2017/01/10 Dzień I - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

I dzień nowenny przed uroczystością św. Józefa Sebastiana Pelczara

Święty Biskup Pelczar pisał:

Człowiek z natury swej jest istotą złożoną, która łączy w sobie dwa światy. Jest on członkiem wielkiej rodziny ludzkiej i uczestniczy w jej dobrach, obowiązkach, pracach i cierpieniach. Przede wszystkim jest on jednak dziełem Boga, od którego wziął początek i do którego winien dążyć jako do ostatecznego celu.

Służyć Bogu - oto zadanie naszego życia. Zadanie najważniejsze, wobec którego wszystko inne jest niczym. Praca, która nie ma na celu wieczności, znuży człowieka i nie da mu prawdziwego szczęścia. Nauka bez wiary nie rozwiąże mu ostatecznej zagadki życia, odurzy go dumą, i zamiast oświecić - pogrąży w większą jeszcze ciemność. Wszelka miłość, która nie pochodzi od Boga i do Boga nie zdąża, nie zaspokoi duszy nieśmiertelnej, której Bóg dał pragnienia nieskończone.
ŻD. 1, 9-12

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty w św. Józefie Sebastianie dałeś Kościołowi wzór dobrego pasterza, spraw, abyśmy za jego przykładem umieli budować na Chrystusie dom swego ziemskiego życia i naszego szczególnego powołania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Św. Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Przewodniku na drogach życia wewnętrznego, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego