2017/01/11 Dzień II - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

II dzień nowenny przed uroczystością św. Józefa Sebastiana Pelczara

Św. Józef Sebastian Pelczar tak pisał:

Życie chrześcijańskie jest odblaskiem życia Bożego. Jest to życie nadprzyrodzone, którego twórcą, mistrzem, i wzorem jest Jezus Chrystus; sprawcą przez łaskę - Duch Święty; widomym nauczycielem i kierownikiem - Kościół; celem - zjednoczenie z Bogiem.

Jest to życie w Bogu, według Boga i dla Boga. Kto chce prowadzić życie Boże na ziemi i osiągnąć zbawienie w wieczności, winien korzystać z owoców Odkupienia Jezusa Chrystusa. Ma On nie tylko przyjąć prawdę Bożą przez wiarę, pragnąć i oczekiwać dóbr Bożych przez nadzieję, ale połączyć się z Bogiem przez łaskę poświęcającą, przez którą miłość Boża rozlewa się w sercach naszych i Bóg sam w nich mieszka.
ŻD 1, 14-15

Wszechmogący Boże, w swojej ojcowskiej dobroci skłoń się ku naszym prośbom i okaż nam miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Św. Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Apostole odnowy moralnej, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego