2017/01/12 Dzień III - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

III dzień nowenny przed uroczystością św. Józefa Sebastiana Pelczara

Św. Józef Sebastian Pelczar tak pisał:

Chrześcijanin wyniesiony przez łaskę poświęcającą do stanu nadprzyrodzonego, winien za pomocą łaski posiłkowej Ducha Świętego i ciągłej pracy nad sobą, całe swe życie wewnętrzne i zewnętrzne układać według woli Bożej objawionej przez Chrystusa Pana i ukazywanej przez Kościół, aby w swoich myślach, uczuciach, słowach, czynach i cierpieniach stał się podobny do Niego. Na tym właśnie polega życie chrześcijańskie. Istotą życia chrześcijańskiego jest miłość. Im większa jest miłość tym większa jest doskonałość.

Życie wewnętrzne jest to udoskonalone życie chrześcijańskie, które polega na życiu Pana Jezusa w duszy. Jest to życie nadprzyrodzone, w którym Pan Jezus przez łaskę Ducha Świętego działa swobodnie w duszy. Wtedy dusza nie tylko strzeże się troskliwie każdego grzechu, ale wierna natchnieniom Bożym i działaniu łaski posiłkowej wpatruje się ciągle w Chrystusa.

Wszechmogący Boże, Ty z ojcowską dobrocią strzeżesz swoich wiernych i uświęcasz ich przez Ducha Świętego, prosimy za wstawiennictwem św. Józefa Sebastiana, wspomagaj nas w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Św. Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Troskliwy Ojcze powierzonych ci dusz, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego