2017/01/14 Dzień V - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

V dzień nowenny przed uroczystością św. Józefa Sebastiana Pelczara

Św. Józef Sebastian Pelczar tak pisał:

Pan Bóg chce wszystkie dusze zjednoczyć z sobą, ale miłując harmonię w rozmaitości, czyni z Kościoła swojego jakby wspaniały ogród, pełen różnokolorowych kwiatów. Bóg różnym duszom wyznacza rożne ścieżki na jednej wielkiej drodze do nieba. Zadaniem człowieka jest rozpoznać tę ścieżkę, iść nią wiernie i uświęcać się według woli Bożej, przede wszystkim przez doskonałe wypełnianie swoich obowiązków.
 
Każdy winien prowadzić życie duchowe według swojego stanu i powołania. Kto by czynił inaczej, popadłby w smutne złudzenie i chybiłby celu.

Życie chrześcijańskie nie jest łatwe, bo wymaga zaparcia się siebie, wyrzeczenia i przeistoczenia w Chrystusa. Z drugiej strony nie jest ono zbyt trudne, bo łaska Chrystusowa dźwiga i umacnia duszę, a opieka Najświętszej Panny i pomoc Kościoła podtrzymują ją w pracy duchowej.
ŻD 1, 32-34

Boże, daj nam poznać co powinniśmy czynić i udziel nam hojnie darów Twego Ducha, abyśmy mogli wypełnić obowiązki naszego stanu we wszystkich okolicznościach życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Św. Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Patronie dobrych wyborów życiowych, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.


copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego