2017/01/16 Dzień VII - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

VII dzień nowenny przed uroczystością św. Józefa Sebastiana Pelczara

Św. Józef Sebastian Pelczar tak pisał:

Jeżeli dusza szczerze oddaje się Bogu, Bóg przy pomocy swej łaski wyzwala ją z jarzma grzechu i namiętności i odrywa od świata i miłości własnej, napełnia miłością ku Sobie i bliźnim. W ten sposób dusza odzyskuje prawdziwą wolność. Razem z wolnością dusza otrzymuje pokój.

Człowiek sam sobie nie da pokoju, bo nie jest dla siebie celem, ani sam sobie nie wystarczy. Stworzenia go nie dadzą, bo są niespokojne. Gdzie zatem ma go szukać? W Bogu i tylko w Bogu. Chrystus Pan każe szukać pokoju w przezwyciężaniu siebie, w pokorze, posłuszeństwie, cierpliwości, miłości Boga i bliźnich. Chociaż czasem dusze pobożne i umiłowane nawiedza ciężkimi próbami i cierpieniami, to jednak uczy je miłować wszelkie krzyże, obdarza hojnie łaskami i otwiera im bezpieczną przystań w Swym Najświętszym Sercu.
ŻD 1,40-43

Boże Ojcze, umocnij w nas pragnienie służenia Tobie i składania z radością duchowych ofiar miłych Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Św. Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Wierny Synu Kościoła, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego