2017/01/18 Dzień IX - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

IX dzień nowenny przed uroczystością św. Józefa Sebastiana Pelczara

Jezus Chrystus jest źródłem wszelkich łask i jedynym wzorem świętości. Naśladować Chrystusa Pana to iść wiernie za Nim, wstępować w Jego ślady, a więc tak sadzić, tak pragnąć, tak mówić, tak działać i tak cierpieć jak Jezus Chrystus. Jednym słowem, starać się o to, by powtórzyć w sobie życie Chrystusa. Do takiego naśladowania obowiązani są wszyscy chrześcijanie na mocy swego powołania, a nawet z racji samej nazwy.

Wierne naśladowanie Jezusa Chrystusa uświęca nasze czynności. Od Chrystusa bowiem płynie łaska poświęcająca i duch wewnętrzny, nadający nadprzyrodzoną wartość każdej czynności. Kto chce stać się świętym, winien połączyć się z Panem Jezusem przez Jego łaskę, wniknąć w Jego Serce i przejąć się Jego duchem.
ŻD 1, 67. 69. 77

Wszechmogący wieczny Boże, z Twojego natchnienia św. Józef Sebastian słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości, daj nam za jego wstawiennictwem abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Św. Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego