Akta normatywne - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

• Statut Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. [w:] „Posłaniec Bractwa Najśw. Maryi Panny Królowej Korony Polskiej” 1:1893 s. 32-37.

• Konstytucje albo Ustawy Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego. Przemyśl 1901; Przemyśl 1904; Przemyśl 1909; Kielce 1924.

• Instrukcja dla przełożonej miejscowej, dla mistrzyni nowicjuszek i dla siostry kierującej ochronką. Przemyśl 1901.

• Ceremoniał Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego. Kraków 1902; Kraków 1916(2).

• Acta et statuta synodi dioecesanae Premisliensisqam A. D. 1902 diebus 19, 20, 21, 22 Augustii, Premisliae 1903. [w:] „Kronika Diecezji Przemyskiej” skrót: KDP 3:1903 s. 5-13, 59-62, 79-85,127-132, 157-162, 201-209, 245-254, 291-298, 339-342, 385-387, 420-422. [w:] 4:1904 s.15-17.

• Ustawy Tercyarek Stowarzyszonych Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego. Przemyśl 1902.

• Constitutiones Servularum Sacratissimi Cordis Jesu. Praemisliae 1908; Praemisliae 1911.

• Akta i statuta Kongregacji synodalnej, czyli Synodu Diecezjalnego dwudziestego odbytego w dniach 25, 26 i 27 VIII 1908 w Przemyślu. [w:] KDP 8:1908 z. 9/10.

• Instrukcja o wizytacji kanonicznej dla WW. Księży Dziekanów, Proboszczów i Rządców Kościołów Diecezji Przemyskiej. Przemyśl 1913.

• Akta i statuta Kongregacji Synodalnej czyli Synodu Diecezjalnego dwudziestego pierwszego odbytego w dniach 7, 8 i 9 VII 1914 r. w Chyrowie. Przemyśl 1916.

• Ustawy Sióstr Pomocnic Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego. Kraków 1916.

• Wskazówki tyczące się Ustaw Zgromadzenia Służebnic Najśw. Serca Jezusowego. Kielce 1924.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego