Dom Opieki im. Św. Huberta - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

Dom Opieki im. Św. Huberta

Placówka Całodobowej Opieki Dom Opieki im. Św. Huberta jest dziełem charytatywno-opiekuńczym, zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Przeznaczony jest dla osób starszych, przewlekle chorych, i niepełnosprawnych - stale przebywających w placówce, potrzebujących pomocy, opieki i pielęgnacji oraz korzystania ze świadczeń zdrowotnych .

Udzielana pomoc, opieka, pielęgnacja i świadczenia służą w szczególności zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz zapobieganiu powstawaniu chorób i urazów.

Dom Opieki udziela swym pensjonariuszom całodobowego utrzymania i świadczeń zdrowotnych, polegających w szczególności na:
  • pielęgnacji chorych
  • pielęgnacji i opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
  • rehabilitacji leczniczej
  • działaniach profilaktycznych
  • badaniach i poradach lekarskich

Dom Opieki w zakresie i poziomie świadczonych usług uwzględnia w szczególności godność, wolność, intymność, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej niepełnosprawności.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego