Dom Pomocy Społecznej w Kamesznicy - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

Dom Pomocy Społecznej w Kamesznicy

Fundacja "Z otwartym sercem..." im. św. Józefa Sebastiana Pelczara powstała z inicjatywy Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Akt notarialny zawiązujący organizację został sporządzony w Krakowie 21 marca 2009 r.

Następnie 11.05.2009 r. Fundacja uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a 07.12.2009 r. Status Organizacji Pożytku Publicznego.

Realizując wezwanie św. J.S. Pelczara, aby nieść miłość i pomoc chorym i ubogim, odnajdując w nich oblicze cierpiącego Chrystusa, siostry sercanki podjęły decyzję utworzenia fundacji "Z otwartym sercem..." im. św. Józefa Sebastiana Pelczara. Symbol otwartego serca ma podwójne znaczenie: jest to otwarte Serce Jezusa- źródło miłości i ofiary oraz otwarte serce człowieka - gotowe do niesienia pomocy bliźnim.

To duchowe przesłanie Fundacji wyraża się w celach jakim ma ona służyć. Siedziba fundacji mieści się w Domu Opieki im. Jana Pawła II w Kamesznicy, gdzie siostry sercanki opiekują się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi.

Jedną z pierwszych inicjatyw, jakie podjęła fundacja, był patronat podczas festynu dobroczynnego zorganizowanego na rzecz rozbudowy Domu Opieki im. Jana Pawła II w Kamesznicy.

Fundacja wspiera mieszkanki tego domu oraz dociera z pomocą materialną do ubogich w środowisku lokalnym.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego