Godzinki o Najświętszym Sercu Jezusa - Oficjalna strona sióstr sercanek

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne:

Godzinki o Najświętszym Sercu Jezusa

Godzinki o Najświętszym Sercu Jezusa
/tekst ks. R Turbak SJ/

JUTRZNIA
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

K. Serce Jezusa, gorejące miłością ku nam, 
W. Rozpal serca nasze miłością swoją.

Hymn
Jezu, przeczysta niebian radości, 
Chwały Ojcowskiej jasne odbicie, 
Ciałem się stałeś dla nas z miłości,
By dać w ofierze za nas swe życie.

O Jezu, nasza radości błoga,
Rozpal w nas swoje święte płomienie,
A Sercu Twemu, świątyni Boga
Oddamy chwałę i uwielbienie.

O Słodkie Serce, godne kochania,
Twa miłość, co się płomieniem pali
I wciąż do ofiar Ciebie nakłania,
Niech nas od wiecznej zguby ocali.

O Serce, Tyś jest najsłodszym darem. 
Duszom bez skazy Tyś Przyjacielem, 
Niewinnym sercom, miłości żarem,
Bądź dla nas wszystkich Królem i celem.

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, woli Ojca najposłuszniejsze, 
zwróć ku Sobie serca nasze, abyśmy zawsze pełnili to, co się Jemu podoba.

K. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże.
W. A Twoje prawo mieszka w moim sercu.

LAUDES
O Serce, godne Boga mieszkanie,
Odwieczna Miłość, co ogniem płonie,
Na słowa Panny: "Niech mi się stanie",
Dała Ci życie w przeczystym łonie.

Trójca Najświętsza chlubi się Tobą,
Ojca radością jesteś bez miary,
Syn Ciebie złączył z swoją Osobą,
Duch w Tobie mieszka z swoimi dary.

Grzesznemu światu niesiesz zbawienie,
Wierzących darzysz trwałym pokojem,
Niewinnym duszom dajesz schronienie
Czystych orzeźwiasz pociechy zdrojem.

O Serce, Tyś jest najsłodszym darem,
Duszom bez skazy Tyś Przyjacielem,
Niewinnym sercom miłości żarem,
Bądź dla nas wszystkich Królem i celem.

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, zbawienia naszego bardzo spragnione, 
daj nam, przeniewiercom opamiętanie, abyśmy nie pomarli w grzechach naszych.

K. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże.
W. A Twoje prawo mieszka w moim sercu.

PRYMA
Serce, ofiaro za świata grzechy,
Tyś jest na wieki radością nieba,
Dla nas na ziemi źródłem pociechy,
Nadzieją naszą w życia potrzebach.
Miłość Ci wielką ranę zadała,
Byśmy do Ciebie przez nią wchodzili.
Miłość nas przez te ranę wezwała,
Byśmy się w Tobie ufnie schronili.
By z win nas obmyć, Tyś krew przelało,
Która płynęła z Ciebie obficie,
Tyś się dla wszystkich schronieniem stało,
Ukryj nas w Sobie na wieczne życie.
O Serce, Tyś jest najsłodszym darem,
Duszom bez skazy Tyś Przyjacielem,
Niewinnym sercom, miłości żarem,
Bądź dla nas wszystkich Królem i celem.

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, najdoskonalszy wzorze czystości, 
stwórz w nas serce czyste, byśmy się stali podobni do Ciebie.

K. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże.
W. A Twoje prawo mieszka w moim sercu.

TERCJA
Serce, miłością ku nam zranione,
Zrań serca nasze miłością swoją,
Twą miłość chłoną dusze zbawione,
Niech jej strumienie i nas napoją.

Bóg czyni dla nas cud niepojęty:
Swe Ciało w pokarm dla nas przemienia,
Krew Jego jest nam napojem świętym,
W niewysłowionej uczcie zbawienia.

W niebie anieli przed Nim się korzą,
Tu tajemnicą On się osłania,
By skryć przed nami swą jasność Bożą
I dać nam Siebie do pożywania.

O Serce, Tyś jest najsłodszym darem,
Duszom bez skazy Tyś Przyjacielem,
Niewinnym sercom, miłości żarem,
Bądź dla nas wszystkich Królem i celem.

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, dla wrogów swoich najłaskawsze, 
niech Twój pokój zapanuje w sercach naszych, 
abyśmy prześladowcom i potwarcom odpuszczali z całego serca.

K. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże.
W. A Twoje prawo mieszka w moim sercu.

SEKSTA
Serce, ołtarzu świętej Ofiary,
Ogarniasz Sobą niebo i ziemię,
Gdy przyjmiesz nasze modły i dary,
Bóg bywa łaskaw na ludzkie plemię.

W Twym Sercu wszystkie cnoty skupione,
Jak w swej siedzibie godnej władają,
Ono niewinnych bierze w obronę,
W Nim towarzysza wiernego mają.

Ono ma władzę prawa dyktować,
Którymi winien świat być rządzony,
Z Niego, jak z źródła wciąż łaska nowa
Płynie, by świat był uszczęśliwiony.

O Serce, Tyś jest najsłodszym darem,
Duszom bez skazy Tyś Przyjacielem,
Niewinnym sercom, miłości żarem,
Bądź dla nas wszystkich Królem i celem.

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, za grzechy nasze niezmiernie udręczone, 
daj nam serce skruszone i pokorne, abyśmy czynili godne owoce pokuty.

K. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże.
W. A Twoje prawo mieszka w moim sercu.

NONA
Serce jaśniejsze nad słońca blaski,
Świątynio bardziej niż niebo droga,
W Tobie Syn Boży jest źródłem łaski,
W Tobie zawarte bogactwo Boga.

Każdą Twą czynność, nawet westchnienie
Ojciec za godne dary uważa,
Na Twe najmniejsze nawet życzenie
Wieczną nagrodą wiernych obdarza.

Gdy Bóg nas grzesznych karać zamierza,
A jako Ojciec spojrzy na Ciebie,
Wnet przebłagany gniew swój uśmierza
I grom karania wstrzymuje w niebie.

O Serce, Tyś jest najsłodszym darem,
Duszom bez skazy Tyś Przyjacielem,
Niewinnym sercom, miłości żarem,
Bądź dla nas wszystkich Królem i celem.

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, wielki miłośniku ubóstwa, 
przyłóż nas jako pieczęć do Siebie, aby w Tobie, 
jedynym skarbie naszym spoczęły nasze serca.

K. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
W. A Twoje prawo mieszka w moim sercu.

NIESZPORY
Serce, ołtarzu ponad ołtarze,
Na którym składasz z Siebie ofiarę,
Ofiarę godną, co winy maże
I grzesznym wieczną odpuszcza karę.

Tym, co się smucą, dajesz osłodę,
Łaknących karmisz Chlebem żywota.
Ty jesteś miłym Bogu ogrodem,
W którym rozkwitła świętość i cnota.

Z Ciebie dziewice czerpią natchnienie,
Aby Cię obrać swym Oblubieńcem,
Tych, co męczeńskie znoszą cierpienie,
Obdarzasz chwały różanym wieńcem.

O Serce, Tyś jest najsłodszym darem
Duszom bez skazy Tyś Przyjacielem,
Niewinnym sercom, miłości żarem,
Bądź dla nas wszystkich Królem i celem.

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, które miłującym Ciebie świadczysz niezliczone dobrodziejstwa, 
niechaj w Tobie odpocznie ciało i serce nasze, 
abyś Ty było miłością naszego serca i naszą cząstką na wieki.

K. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże.
W. A Twoje prawo mieszka w moim sercu.

KOMPLETA
Serce Maryi, Matki-Dziewicy,
Tak się wyrywa ku Sercu Syna,
Że w swej miłości nie zna granicy,
Dla Niego siebie wciąż zapomina.

Oba te Serca węzłem miłości,
Która w Nich ogniem wzajemnym płonie,
Są zespolone w świętej jedności,
Jaśniejąc w Bożej chwały koronie.

O Serce, Tyś jest najsłodszym darem
Duszom bez skazy Tyś Przyjacielem,
Niewinnym sercom, miłości żarem,
Bądź dla nas wszystkich Królem i celem.

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, ofiaro miłości, za nasze grzechy wyniszczone, 
od niewdzięcznych ludzi zapomniane i udręczone, nawróć nas, ożyw i zapal miłością swoją.

K. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże.
W. A Twoje prawo mieszka w moim sercu.

K. Módlmy się.
Panie Jezu, któryś ze szczególnej miłości raczył Kościołowi, Oblubienicy swojej, 
otworzyć niewysłowione słodycze i skarby swojego Serca,
dozwól nam, sługom Twoim, wzbogacać się i radować niebieskimi łaskami, 
* które płyną z tego źródła najczystszego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
wykonanie: siostry sercanki
 
 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO GENERALATU
KRAKÓW - DOM GENERALNY
ĆMIELÓW - Dom Modlitwy

Włochy
GENZANO di Roma
RZYM - Dom Polski
RZYM - Parafia św. Stanisława BM

Delegatura na Ukrainie
BRODY
LWÓW
NOWOGRAD WOŁYŃSKI
ROMANÓW
ZŁOCZÓW
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA
RZESZÓW - PROWINCJA
BIECZ
BYSTRA
FRYSZTAK
JAŚLISKA
KAMESZNICA
KIELCE
KORCZYNA - Dom św. Józefa
KORCZYNA - "Emaus"
KRAKÓW - Dom Macierzysty
KRAKÓW - Bursa
KRAKÓW - Przedszkole
KRAKÓW - Kuria
PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI
CZĘSTOCHOWA - PROWINCJA
ŁASK
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ - Szpital Bonifratrów
OSIEK WIELKI
PUCK
RADOMSKO
SŁUPCA
WARKA
WARSZAWA
WŁOCŁAWEK
WŁOSZCZOWA
WŁOSZCZOWA - DPS
ZALESIE GÓRNE
ZALESIE GÓRNE - Dom Opieki
PROWINCJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
USA

CRESSON, PA - PROWINCJA
CRESSON, PA - Dom Opieki
MUNSTER, PA
SWEDESBURG, PA
WILMINGTON, DE

Jamajka
MAGGOTTY
PROWINCJA ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE
Francja

FOUQUIERES-LES-BÉTHUNE - PROWINCJA
ISSY-LES-MOULINEAUX
NEUF MARCHÉ
PARAY LE MONIAL
PARYŻ

WICEPROWINCJA ŚW. FRANCISZKA
Boliwia

MONTERO - WICEPROWINCJA
COCHABAMBA
COCHABAMBA - sierociniec
LA PAZ
MONTERO
PUERTO RICO
VALLE de SACTA

Argentyna
BARILOCHE
copyright @ siostry sercanki 2014
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA

LIPSKO
LUBLIN
ŁĘG TARNOWSKI
PIŃCZÓW
PIONKI
PRZEMYŚL
PRZEMYŚL - Dom Biskupów
RZESZÓW - Dom św. J.S. Pelczara
RZESZÓW - Dom Biskupów
SŁOMNIKI
SPYTKOWICE
ZAKOPANE

REFERAT POWOŁANIOWY SIÓSTR SERCANEK
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego