Historia - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

• Pius IX i jego wiek. T. 1-2 Kraków 1880; T. 3 Kraków 1881. [Rec. W. K. „Przegląd Polski” 15:1880 s. 153-157.]; Kilka uwag nad krytyką I-go tomu dzieła Pius IX i jego wiek, napisaną przez X. W. Kalinkę. „Przegląd Polski” 15:1880 s. 314- 316.
• Pius IX i jego pontyfikat. T. 1 Kraków 1887; T. 2-3 Kraków 1888(2); T. 1-3 Kraków 1897.

• Rewolucja Francuska wobec religii. Kraków 1890.

• Rewolucja Francuska wobec religii katolickiej i duchowieństwa. Przemyśl 1922; Krzeszowice 2004(2); Rzeszów 2005(3).

• Zarys dziejów kaznodziejstwa w Kościele katolickim. Cz. 1 – Kaznodzieje greccy do IX wieku, łacińscy do XVI wieku. Cz. 2 – Kaznodzieje polscy. Kraków 1896; Dodatek do cz. 2. Kraków 1897; Cz. 3 – Kaznodzieje ludów słowiańskich, romańskich i germańskich. Kraków 1900. [Rec. A.P. „Przegląd Polski” 31:1896 s. 702-703;Tamże, 33:1898 s. 566-567; H.H., „Przegląd Powszechny” 13:1896 s. 293-295; W. Ł. „Przegląd Powszechny” 15:1898 s. 280-282.]

• Zarys dziejów kaznodziejstwa w Polsce. Kraków 19172. [Rec. N. Cieszyński. „Przegląd Powszechny” 35: 1918 s. 225-228.]

• Tajne towarzystwa włoskie w pierwszej połowie XIX w. „Przegląd Powszechny” 4:1887 s. 1-15, 196-208.

• Pius IX i jego pontyfikat na tle dziejów Kościoła w XIX wieku. T.1 Przemyśl 1907(2); T. 2-3 Przemyśl 1908.

• Pio IX e il suo pontificato. V. 1 Torino 1909; V. 2 Torino 1910; V. 3 Torino 1911.

• Pius IX i Polska. Miejsce Piastowe 1914.

• Masonerya, jej początki, organizacya, ceremoniał, zasady i działanie. Przemyśl 1905; Masonerya, jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacja, ceremoniał i działanie według pewnych źródeł, Lwów 1909(2); Lwów 1914(3); Kraków 1914(4); Poznań 1997(7); Krzeszowice 2003(8); 2005 (11); 2007(12). [Rec. K. Konopka. „Przegląd Powszechny” 31:1914 s. 99-101.]

• Zarys dziejów miłosierdzia w Kościele katolickim. Kraków 1916.

• Prześladowanie Unitów w Chełmszczyźnie i na Podlasiu. Przemyśl 1918; Rzeszów 2011(2).


copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego