Kazania - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

• Adwentowe: 1. Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił;  2. O częstej Komunii Św.
• Na I niedzielę Adwentu: O wierze Chrystusowej, Sambor 16 XI 1864.
• Na IV niedzielę Adwentu: Jednak wam powiadam..., Sambor 18 XII 1864.
• Na Boże Narodzenie, 22 XII 1869.
• Na Boże Narodzenie: Dziecię Jezus Królem, Mistrzem, Kapłanem, w katedrze krakowskiej 1885.
• Na Stary Rok: O nieśmiertelności duszy, Przemyśl 1871.
• Na zakończenie Starego Roku: Jam jest droga i prawda, i żywot, Sambor 1875.
• Na Nowy Rok: O Imieniu Jezus, 1 I 1870.
• Na Trzech Króli: O szukaniu Pana Jezusa, Przemyśl 6 I 1875.
• Na Świętych Trzech Króli, 6 I 1884.
• Na niedzielę I po Trzech Królach: O obowiązkach dzieci względem rodziców, Sambor 8 I 1865.
• Na niedzielę II po Trzech Królach: Synu, wina nie mają..., Sambor 15 I 1865.
• [Kazanie]: O chorobach naszych i lekarstwach na takowe.
• Na Wielki Post: Tę wielką tajemnicę odkupienia...
• Kazanie pasyjne I: Pan Jezus w Ogrójcu. Zdrada Judasza, Sambor 1865.
• Kazanie IV i V pasyjne: Kto chce pójść za Mną niech się wyprze samego siebie..., 23 III 1865; Ja gdy wywyższony będę..., 29 III 1865.
• Kazanie V na Niedzielę Wielkanocną: Zwycięstwo Chrystusa Pana nad grzechem. Na Zmartwychwstanie Pańskie: Wstań, który śpisz i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus, Korczyna 1 IV 1877.
• Na Wielkanoc: O chwale Jezusa Chrystusa w XIX w.., 13IV 1884.
• Na Zmartwychwstanie Pańskie: Zwycięstwo Chrystusa Pana nad czartem, 21 IV 1889.
• Na Wielkanoc: Duchowy pochód do grobu Chrystusa Pana, 6 IV 1890.
• Na Zmartwychwstanie Pańskie: Zwycięstwo Chrystusa Pana nad światem, 29 III 1891.
• Na Zmartwychwstanie: O Bóstwie Jezusa Chrystusa, 23 IV 1905.
• Na Poniedziałek Wielkanocny: Świat pogański i świat Chrystusów, Sambor 17 IV 1865.
• Niedziela Przewodnia. Rozprawa: Pan Jezus dlatego przyszedł na ziemię...
• Na Wniebowstąpienie: Kto by nie kochał..., 5 VI 1880.
• Na Wniebowstąpienie: Jeśliście współpowstali z Chrystusem..., 1888.
• Na Zielone Świątki: Duch Święty działa w Kościele katolickim i w kościołach dusz, w katedrze krakowskiej 1878.
• Na Zielone Świątki, 29 V 1887.
• Na Boże Ciało: O czci należnej Najśw. Sakramentowi, Przemyśl 11 VI 1874.
• Na Oktawę Bożego Ciała: O dwóch tronach Króla Jezusa, katedra w Przemyślu 6 VI 1872.
• Homilia na niedzielę II po Świątkach: O Wieczerzy Pańskiej, katedra w Przemyślu 30 V 1864.
• Na niedzielę VI po Świątkach, Sambor 16 VII 1865.
• Na niedzielę VII po Świątkach: O dobrych uczynkach, Sambor 23 VII 1865.
• Na niedzielę IX po Świątkach.
• Na niedzielę IX po Świątkach: O sprawiedliwości Bożej, 6 VIII 1865.
• Na niedzielę X po Świątkach: O Wiatyku św., Sambor 13 VIII 1865.
• Na niedzielę XI po Świątkach: Pan Jezus jest lekarzem...
• Na niedzielę XI po Świątkach: O miłosierdziu Bożym, Korczyna 31 VIII 1864.
• Nauka na niedzielę XI po Świątkach: O dobrym sprawowaniu zwykłych czynności, Wojutycze 16 VIII 1868.
• Nauka na Przemienienie Pańskie w Brzozowie: Panie, dobrze nam tu być, Korczyna 6 VIII 1863.
• Na XII niedzielę po Świątkach: O godności i obowiązkach chrześcijanina, Korczyna 6 VIII 1864.
• Na XV niedzielę po Świątkach: O nieśmiertelności duszy, Sambor 28 VIII 1864.
• Na niedzielę XVII po Świątkach: O miłości, Korczyna 23 IX 1862.
• Homilia na niedzielę XVII po Świątkach: O znamionach miłości Boga i bliźniego, Sambor 11 IX 1864.
• [Kazanie]: Jakimi byli faryzeusze..., 22 IX 1876.
• Na niedzielę XIX po Świątkach: Wiele jest wezwanych lecz mało wybranych, Korczyna 4 X 1863.
• Homilia na niedzielę XXI po Świątkach: O przebaczaniu uraz, 6 X 1864.
• Homilia na niedzielę XXI po Świątkach: O miłości nieprzyjaciół, Sambor 29 X 1865.
• [Kazanie]: Bracia przenieśmy się do miasta Kafarnaum...
• Homilia na XXVI niedzielę po Świątkach (VI po Trzech Królach), Sambor 13 XI 1864.
• Na zakończenie Starego Roku: Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną, 1882.
• [Kazanie] II pasyjne: Ja jestem robak, a nie człowiek, 12 III 1865.
• [Kazanie] pasyjne: I któż to jest ten Piłat..., 9 III 1865.
• Na Zmartwychwstanie Pańskie: Zwycięstwo Chrystusa Pana nad śmiercią, 1 IV 1888.
• Na Zielone Świątki: O łasce posiłkowej.
• Na oktawę Bożego Ciała: Pewnego razu mówił Pan Jezus do Żydów..., 20 VI 1870.
• Homilia na X niedzielę po Świątkach, 1869.
• Nauka katechetyczna na niedzielę XIV po Świątkach: O obrzędach Mszy św., Sambor 10 IX 1865.
• Na niedzielę XXV po Świątkach: O karzącej sprawiedliwości Bożej, Sambor 6 XI 1864.
• Na niedzielę XIX po Świątkach: O małej liczbie wybranych, Sambor 25 IX 1864.
• Homilia na niedzielę XXII po Świątkach. Przemowa przy poświęceniu chorągwi sprawionej przez Antoniego Kikąbra, Sambor 5 XI 1865.
• Do kazania o dwóch tronach, [Kraków].
• [Kazanie na dzień św. Stanisława]: To jest zwycięstwo, co zwycięża świat - wiara nasza. [Kraków, kościół św. Michała na Skałce].
• [Kazanie]: Oto teraz czas przyjemny, oto teraz czas zbawienia.
• Na konkluzję 40-godzinnego nabożeństwa: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną, Przemyśl.
• Na Triduum w Jaśle.
• [Kazanie]: Błogosławiony niech będzie Bóg Ojciec...
• Na Podwyższenie Św. Krzyża, Korczyna 10 IX 1863.
• [Kazanie] katechetyczne: O VI i VII artykule wiary, 1864.
• Nauka katechetyczna: O Komunii duchowej i o świętokradztwie, Sambor 30 VII 1865.
• Kazanie na święto Najśw. Panny Anielskiej: O naśladowaniu Maryi (u OO. Bernardynów), 2 VIII 1865.
• Na dzień zaduszny: O ratowaniu dusz czyśćcowych, Sambor 2 XI 1864.
• Nauka katechetyczna: O nawiedzeniu Najśw. Sakramentu, 25VI 1865.
• Nauka katechetyczna: O Ofierze Mszy św., Sambor 20 VIII 1865.
• Nauka: O modlitwie, tj. o sposobie [jej] odbywania, Sambor 23 VIII 1868.
• Na 40-godzinne nabożeństwo: O walkach Kościoła, 1870.
• Na 40-godzinne nabożeństwo: O świętości Boga, 27 XII 1871.
• Na 40-godzinne nabożeństwo podczas Zielonych Świątek w Strzałkowicach: O wielkiej cenie łaski poświęcającej, 21 V 1874.
• Na uroczystość ofiarowania się Najśw. Sercu Jezusowemu, 16 VI 1875.
• Fragmenty różnych kazań o Jezusie Chrystusie.
• Na Niepokalane Poczęcie Najśw. Panny Maryi (dzień otwarcia Soboru [Watykańskiego I]): Matka Maryja i Matka Kościół, Przemyśl 1869.
• [Kazanie]: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Przemyśl 8 XII 1875.
• Do Niepokalanego Poczęcia (u OO. Bernardynów), 8 XII 1878.
• Na Najświętszą Pannę Gromniczną, 1871.
• Na Najświętszą Pannę Gromniczną, 1881.
• Na Najświętszą Pannę Gromniczną, katedra 2 II 1887.
• Kazania majowe. Litania Loretańska, Sambor 1865.
• [Kazania] majowe.
• [Kazanie] wstępne majowe: O czci Najświętszej Panny, 1871.
• [Kazanie] na konkluzję nabożeństwa majowego.
• Na święto NPM Królowej Korony Polskiej, 7 V 1893.
• Na święto NPM Królowej Korony Polskiej, 6 V 1894.
• [ Kazania] na Wniebowzięcie NPM: 1. O chwale Maryi na niebie i ziemi, Korczyna 10 VIII 1863; 2. O prawdziwej czci Maryi, Korczyna 15 VI 1864; 3. Maryja najlepszą cząstkę obrała, Wojutycze 15 VIII 1868; 4. Na Wniebowzięcie NPM.
• Najświętsza Panna Maryja jest Matką Bożą i Matką naszą, Korczyna 18 VIII 1862.
• O miłości Maryi, Korczyna 22 VIII 1863.
• Fragmenty kazań: 1. Na Narodzenie Najświętszej Panny; 2. O miłosierdziu Bożym, 3. Dzisiejsza Ewangelia opowiada...; 4. Czyście wy podróżowali kiedy..., 5 IX 1865.
• Kazania na Najśw. Pannę Różańcową: 1. O macierzyństwie Maryi, Sambor 2 X 1864; 2. O służbie Maryi w różańcu, Sambor 1 X 1865; 3. O różańcu, 4 X 1870; 4. Kazanie na Najświętszą Pannę Różańcową, fragment; 5. Maryja jest pośredniczką i rękojmią zbawienia.
• O siedmiu boleściach Najświętszej Panny: Stała pod krzyżem Matka Jezusowa.
• [Kazanie]; O wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę...
• Po ukoronowaniu obrazu NPM w Borku Starym [1919].
• Po koronacji obrazu NPM w Rudkach, 2 VII 1921.
• O Matce Bożej (fragmenty kilku kazań).
• Dopiski do Niepokalanego Poczęcia.
• Kazanie po ukoronowaniu obrazu NPM w Dzikowie, 8 IX 1904.
• Kazanie na koronację obrazu NPM w Tuligłowach, 8 IX 1909.
• [Kazanie] na św. Annę.
• [Kazanie] na św. Antoniego: O wyższej doskonałości (u OO. Bernardynów), 13 VI1865.
• Na uroczystość św. Michała: Co Bóg robi, aby duszę zbawić, a co szatan, aby ją zgubić.
• Na uroczystość ścięcia św. Jana: Co mamy czynić dla Boga, Sambor 3 IX 1865.
• [Kazanie] na św. Jana Kantego: O przyczynach niedowiarstwa, 27 X 1878.
• [Kazanie] na ŚW. Jana Kantego: [O sprzeciwach wobec religii katolickiej], 1880.
• Na oktawę św. Jana Kantego: [O władzy papieża w Kościele], 30 X 1881, [kościół św. Anny w Krakowie].
• Na konkluzję uroczystości św. Jana Kantego: O dobrodziejstwach Kościoła dla jednostek, 1 XI 1885.
• Na oktawę św. Jana Kantego: O poprawie naszych wad, 30 X 1887.
• Na konkluzję nabożeństwa na cześć św. Jana Kantego: O obojętności religijnej, 27 X 1889.
• Na uroczystość św. Józefa: O życiu wewnętrznym św. Józefa, Rzym 19 III 1868.
• Do kazania o św. Józefie.
• Na konkluzję 400 rocznicy śmierci św. Kazimierza, 4 III 1884.
• Na uroczystość św. Marcina: O drodze do świętości, 5 XI 1868.
• [ Kazanie] na św. Mikołaja: Wiara silna i wiara żywa, 6 XII 1877.
• Na uroczystość św. Piotra i Pawła: Ty jesteś Piotr, 29 VI 1876.
• [Kazanie] na św. Scholastykę, 10 II 1872.
• Na uroczystość św. Stanisława: O męstwie, 1879.
• Na uroczystość św. Stanisława: Ego sum pastor bonus, Kraków, katedra 8 V 1881.
• [Kazanie] na św. Stanisława: [O obowiązkach wobec pasterzy Kościoła], Kraków, katedra 8 V 1885.
• Na uroczystość św. Stanisława Kostki: [O miłości i bojaźni Bożej], Kraków, kościół XX Jezuitów, 16 XI 1879.
• Na 40-godzinne nabożeństwo: Dzień św. Stanisława Kostki, 13 XI 1881.
• Na święto św. Stanisława Kostki: [O miłości Najśw. Sakramentu], Kraków w kościele św. Barbary, 19 XI 1893.
• Na uroczystość św. Stanisława Kostki: [O prawdziwym szczęściu człowieka], Kraków 18 XI 1894.
• Na Wszystkich Świętych, 30 X 1870.
• Na Wszystkich Świętych: O szczęściu świętych na ziemi, Przemyśl 1 XI 1872.
• Kazanie na uroczystość św. Stanisława Kostki, 16 XI brw.
• Na zakończenie nabożeństwa ku czci św. Stanisława: O wadach społeczeństwa polskiego, kościół św. Michała na Skałce.
• [Kazanie] na św. Benedykta: O nagrodach życia doskonałego.
• Na 600 rocznicę śmierci św. Bonawentury: O sprawiedliwej mądrości.
• Na konkluzję [nabożeństwa ku czci] św. Jana Kantego: O mądrości chrześcijańskiej, 29 X 1893.
• [Kazanie] na św. Katarzynę.
• Na uroczystość św. Wincentego à Paulo.
• Kazanie na 500 rocznicę urodzin św. Jana Kantego, 1890.
• Kazanie o błogosławionym Jakubie Strepie.
• [Kazanie] jubileuszowe: O sprawiedliwości Bożej.
• Do młodzieży kupieckiej.
• [Kazanie]: Sądy Twoje przepaść wielka (Ps 35, 11).
• Na uroczystość założenia węgielnego kamienia w Odrzykoniu, 28 VI 1874.
• Na prymicje: Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie, 23 VII 1874.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego