Kazania - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

 • Kazanie w dwusetną rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem, 12 IX 1883, Kraków 1883. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 1-17.

 • Konferencje apologetyczne o przyczynach niedowiarstwa w naszych czasach i o potrzebie religii. Kraków 1885; Kraków 1890(2). [Rec. Z.B. „Przegląd Powszechny” 2:1885 s. 282-283; X. S. P. „Przegląd Polski” 20:1885 s. 601-602.]

 • Kazanie o królowaniu i opiece Bogarodzicy nad narodem polskim, 2 IX 1877 w Starej Wsi. Kraków 1885. [Rec. Z.B. „Przegląd Powszechny” 2:1885 s. 282-288.]

 • Kazanie na pięćsetną rocznicę chrztu Jagiełły, 15 II 1886 katedra, Kraków 1886. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 18-26.

 • Kazanie na jubileusz kapłański Ojca Świętego Leona XIII, 1 I 1888 w kościele św. Anny w Krakowie. Kraków 1888.

 • Kazania na uroczystości i niektóre święta Najświętszej Panny Maryi, cz. 1. Kraków 1889. [Rec. Z.B. „Przegląd Powszechny” 6:1889 s. 716-717.]

 • Kazania na niektóre święta Najśw. Panny Maryi, cz. 2. Kraków 1891; Kraków 1897(2); Kraków 1911(3). [Rec. A. M. W. „Przegląd Powszechny” 8:1891 s. 409-411.]

 • Kazania o świętych Patronach polskich, cz. 1. Kraków 1890; Kraków 1901(2).

 • Na osiemsetną rocznicę męczeństwa św. Stanisława Biskupa: Św. Stanisław B.M. wzorem męstwa, 8 VI 879, Kraków, katedra. Tamże, Kraków 1890 s. 1-7.

 • Na pięćsetną rocznicę urodzin św. Jana Kantego: Św. Jan Kanty mistrzem prawdziwej mądrości, 19 X 1890, Kraków, kościół św. Anny. Tamże, Kraków 1890 s. 8-16.

 • Na czterechsetną rocznicę śmierci św. Kazimierza: Stan religijny w Polsce za czasów św. Kazimierza i w czasach naszych, 4 III 1884, Kraków, kościół OO. Reformatów. Tamże, Kraków 1890 s. 17-25.

 • Na dzień św. Stanisława Kostki: Św. Stanisław Kostka wzorem nabożeństwa do Najświętszej Panny, 16 X 1890, Kraków, kościół św. Barbary. Tamże, Kraków 1890 s. 26- 34. [Rec. J. Rejewicz. „Przegląd Powszechny” 18:1901 s. 417-418.]

 • Kazanie na święto Najśw. Panny Maryi Królowej Korony Polskiej w setną rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 Maja. Kraków 1891.

 • Kazanie na nabożeństwie podczas obchodu setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, 27 VI 1898, w kościele Najśw. Panny Maryi w Krakowie. Kraków 1898.

 • Kazanie: Żywot bł. Jakuba Strepy. [w:] Pamiątka pięćsetnej rocznicy śmierci bł. Jakuba Strepy, franciszkanina, arcybiskupa lwowskiego. Lwów 1910 s. 57-69.

 • Kazanie na nabożeństwie dziękczynnym za zwycięstwo pod Grunwaldem, 30 X 1910, w katedrze przemyskiej. [w:] „Echo Przemyskie” 3 XI 1910 s. 18; [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 99-111.

 • Najświętsza Eucharystia a Bogarodzica. [w:] Pamiętnik Eucharystyczny, sprawozdanie z obrad sekcyi polskiej XXIII Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Wiedniu od 12 do 15 września 1912. Zebrał i wydał Józef Kłos. Poznań 1913 s. 153-168.

 • Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916.

 • Kazanie w dwusetną rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem, 12 IX 1883. Tamże, s. 1-17.

 • Na pięćsetną rocznicę chrztu Jagiełły, 15 II 1886, Kraków, katedra. Tamże, s. 18-26.

 • Na dwudziestą piątą rocznicę święceń kapłańskich, 17 VII 1889, Święcany. Tamże, s. 27-33.

 • Na sekundacye X. Józefa Januszkiewicza, szambelana Jego Świątobliwości, proboszcza blizneńskiego, 6 IX 1891, Blizne. Tamże, s. 34-41.

 • Na trzechsetną rocznicę kanonizacji św. Jacka, 2 IX 1894, Kraków, katedra. Tamże, s. 42-50.

 • Na koronację obrazu NPMaryi w Dzikowie, 8 IX 1904. Tamże, s. 51-57.

 • Przy otwarciu Kongresu Maryańskiego we Lwowie, 28 IX 1904, Lwów, katedra. Tamże, s. 58- 68.

 • Przy konsekracji kościoła Najśw. Serca Jezusowego (pojezuickiego) w Przemyślu, 13 XI 1904. Tamże, s. 69-73.

 • Na koronację obrazu Matki Bolesnej w Krakowie, 20 IX 1908 przed kościołem OO. Franciszkanów. Tamże, s. 74-81.

 • Na obchodzie pięćsetnej rocznicy śmierci błogosławionego Jakuba Strepy franciszkanina, arcybiskupa lwowskiego, 20 VI 1909 Lwów, katedra. Tamże, s. 82-92.

 • Na koronację obrazu N. Panny Maryi w Tuligłowach, 8 IX 1909 Tuligłowy. Tamże, s. 93-98.

 • Na nabożeństwie dziękczynnym za zwycięstwo pod Grunwaldem, 30 X 1910, Przemyśl, katedra. Tamże, s. 99-111.

 • Podczas Kongresu Eucharystycznego w Wiedniu, 12 IX 1912 Wiedeń, kościół św. Michała. Tamże, s. 112-122.

 • Kazanie przy oddaniu świecy kanonizacyjnej ofiarowanej przez Piusa IX w 1867, 11 I 1920 w katedrze warszawskiej. [w:]  „Kronika Diecezji Przemyskiej” skrót: KDP 20:1920 s. 14-21.

 • Kazanie na setną rocznicę wprowadzenia OO. Jezuitów do Starej Wsi, 25 IX 1921 Stara Wieś. [w:] KDP 21:1921 s. 99-120.

 • Kazanie na nabożeństwie dla Polaków podczas Kongresu Eucharystycznego w Rzymie: O czci Przenajświętszego Sakramentu w Polsce, 28 V 1922 w kościele Księży Zmartwychwstańców w Rzymie. [w:] KDP 22:1922 s. 110-119.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego