Listy pasterskie - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

 • List wydany w dniu intronizacji, 13 I 1901. [w:] „Kronika Diecezji Przemyskiej” skrót: KDP 1:1901 s. 1-7.

 • Na Wielki Post R.P. 1901: O chwale Chrystusa Pana w Kościele Jego w XIX wieku. [w:] KDP 1:1901 s. 21-30.

 • O Jubileuszu. [w:] KDP 1:1901 s. 116-124.

 • Na Wielki Post R.P. 1902: O obowiązkach względem Kościoła św. [w:] KDP 2:1902 s. 12-21.

 • O Jubileuszu papieskim Ojca Świętego Leona XIII. [w:] KDP 2:1902 s. 73-80.

 • Na Wielki Post R.P. 1903: O obowiązkach naszych względem Przenajświętszego Sakramentu, o Bractwie Przenajświętszego sakramentu i o adoracyi publicznej. [w:] KDP 3:1903 s. 41-54.

 • Na Wielki Post R.P. 1904: O nabożeństwie do Niepokalanej Dziewicy Bogurodzicy Maryi. [w:] KDP 4:1904 s. 1-13.

 • O pielgrzymce Maryańskiej do Rzymu. [w:] KDP 4:1904 s. 174-182.

 • Na Wielki Post R.P. 1905: O uświęceniu życia rodzinnego. [w:] KDP 5:1905 s. 39-48.

 • Do Duchowieństwa o nauczaniu katechizmu. [w:] KDP 5:1905 s. 323-328.

 • Na Wielki Post R.P. 1906: O obowiązkach katolików w naszych czasach i o potrzebie organizacji katolickiej. [w:] KDP 6:1906 s. 1-10; Także. [w:] Listy pasterskie i instrukcje o organizacji katolickiej i o sprawie społecznej. Przemyśl 1907 s. 1-28.

 • O krzewieniu chrześcijańskiej oświaty. [w:] KDP 6:1906 s. 247-253.

 • Na Wielki Post R.P. 1907: O sprawie społecznej. [w:] KDP 7: 1907 s. 10-36; Także. [W:] Listy pasterskie i instrukcje o organizacji katolickiej i o sprawie społecznej. Przemyśl 1907 s. 82-157.

 • O pielgrzymce do Rzymu na jubileusz Ojca Świętego. [w:] KDP 8:1908 s. 339-345.

 • Na Wielki Post R.P. 1909: O miłosierdziu chrześcijańskim. [w:] KDP 9:1909 s. 5-13.

 • Na Wielki Post R. P. 1910: O miłości bliźniego. [w:] KDP 10: 1910 s. 4-10.

 • O pielgrzymce Arcypasterza do Rzymu. [w:] KDP 10:1910 s. 268-272.

 • O zaprowadzeniu Bractwa Najśw. Panny Maryi Królowej Korony Polskiej i połączeniu z nim Związku katolicko-społecznego. [w:] KDP 10:1910 s. 554-557.

 • Na Wielki Post R.P. 1911: Rozporządzenia papieża Piusa X dla podniesienia czci Przenajświętszego Sakramentu. [w:] KDP 11:1911 s. 88-100.

 • Na Wielki Post R.P. 1912: Co nam daje wiara, jakie grożą jej dziś niebezpieczeństwa i jak jej bronić w sobie i w drugich. [w:] KDP 12:1912 s. 15-23.

 • Z powodu wojny, 2 VIII 1914. Przemyśl [1914].

 • Na Wielki Post roku 1914: O życiu wiary. [w:] KDP 14:1914 s. 25-30.

 • Z okazji śmierci Ojca Świętego Piusa X. [w:] KDP 14:1914 s. 419-425.

 • Na Wielki Post R.P. 1916. [w:] KDP 16:1916 s. 6-10.

 • Na Wielki Post R.P. 1917. [w:] KDP 17: 1917 s. 5-9.

 • Na Wielki Post R.P. 1918: O męstwie chrześcijańskim w walkach, pracach i cierpieniach życia. [w:] KDP 18:1918 s. 1-6.

 • O odnowieniu Bractwa Najśw. Panny Maryi Królowej Korony Polskiej i połączonego z nim Związku katolicko-społecznego. [w:] KDP 18:1918 s. 125-131.

 • Z okazji jubileuszu kapłańskiego Najprzew. Biskupa Karola Józefa Fischera, sufragana przemyskiego. [w:] KDP 19:1919 s. 84-89.

 • Na Wielki Post R.P. 1920. [w:] KDP 20:1920 s. 5-10.

 • O poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu jednostek i rodzin. [w:] KDP 20:1920 s. 43-55.

 • Na Wielki Post R.P. 1921: O godności, cnotach, opiece i czci św. Józefa. [w:] KDP 20:1920 s. 121-129.

 • O opiece Najśw. Panny Maryi nad narodem polskim i o ożywieniu Bractwa NMP Królowej Polski i połączonego z nim Związku katolicko-społecznego. [w:] KDP 21:1921 s. 1-11.

 • List otwarty... do posłów diecezji przemyskiej, a pośrednio do wszystkich postów Sejmu Ustawodawczego. [w:] KDP 21: 1921 s. 47-56.

 • List pasterski przypominający w rocznicę „Cudu nad Wisłą” przedziwną opiekę Bożą i opiekę N. Maryi Panny nad narodem naszym. [w:] KDP 21:1921 s. 69-75.

 • Słowo Biskupa polskiego do Braci Górnoślązaków, Przemyśl, 20 I 1921. [W:] Głos Biskupów katolickich do katolickiego ludu polskiego na Górnym Śląsku w sprawie plebiscytu. Poznań 1921 s. 14-17.

 • Na post roku 1922. [w:] KDP 22:1922 s. 2-11.

 • O pierwszej pielgrzymce do Rzymu z wolnej Polski w r. 1922 z okazji XXVI Kongresu Eucharystycznego. [w:] KDP 22:1922 s. 89-110.

 • Na Wielki Post R.P. 1923: O życiu z wiary. [w:] KDP 23: 1923 s. 27-34.

 • Kilka uwag o dzisiejszym stanie religijno-moralnym w Polsce ... List otwarty. [w:] KDP 23:1923 s. 67-72.

 • Na Wielki Post R.P. 1924: O obowiązkach względem Przenajświętszego Sakramentu. [w:] KDP 24:1924 s. 10-17.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego