Mowy żałobne - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

• Mowa na nabożeństwie żałobnym za duszę śp. Józefa Dietla w kościele NPM w Krakowie, 21 I 1878, Kraków 1878. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 150-158.

• Mowa na nabożeństwie żałobnym za duszę śp. Zofii z hr. Branickich hr. Arturowej Potockiej, 22 I 1879, Kraków 1879. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 159-168.

• Mowa na pogrzebie śp. Józefa Lasockiego w kościele Najśw. Panny Maryi w Krakowie, 24 V 1880, Kraków 1880. [w:]Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 169-173.

• Mowa na nabożeństwie żałobnym za duszę śp. Andrzeja Rydzowskiego, członka Rady Miejskiej, posła na Sejm Krajowy do Rady Państwa, Kraków 1881. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 174-182.

• Mowa na nabożeństwie żałobnym za duszę śp. Józefa Szujskiego, 10 XI 1883, Kraków 1883. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 190-200.

• Mowa na nabożeństwie żałobnym za duszę śp. Józefa bar. Bauma, zmarłego 12 III 1883, Kraków 1883. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 201-209.

• Mowa żałobna na pogrzebie śp. Stanisławy z Libeltów Łepkowskiej, 27 V 1882, Kraków 1883. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 183-189.

• Mowa na nabożeństwie żałobnym za duszę śp. hr. Zofii Wodzickiej, 16X1890, Kraków 1890. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 210-215.

• Mowa na pogrzebie ś.p. X. Pawła Rzewuskiego, nominata sufragana warszawskiego, 26 X 1892, kościół NPM, Kraków. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 216-224.

• Mowa żałobna w kościele NMP o śp. X biskupie Rzewuskim. [w:] „Czas” 27 X 1892.

• Mowa na pogrzebie śp. Józefa Łepkowskiego, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1 III 1894 , Kraków 1894. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 225-229.

• Mowa na pogrzebie ś.p. Kardynała Albina Dunajewskiego, Księcia Biskupa Krakowskiego, 21 VI 1894. Kraków, katedra. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 230-241.

• Mowa żałobna o śp. Kard. Albinie Dunajewskim. [w:] „Czas” 22 VI 1894.

• Mowa żałobna na pogrzebie śp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa Torseńskiego a byłego Arcybiskupa Warszawskiego, Kraków 1895. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 242-250.

• Przewodnie myśli pontyfikatu papieża Leona XIII. Mowa na nabożeństwie żałobnym w katedrze przemyskiej, 28 VII 1903. [w:] „Kronika Diecezji Przemyskiej” skrót: KDP 3:1903 s. 301-309.

• Mowa żałobna przed wyprowadzeniem na cmentarz zwłok śp. O. Henryka Jackowskiego T.J. w Chyrowie, 8 III 1905. Przemyśl 1906.

• Mowa na nabożeństwie żałobnym w katedrze przemyskiej za spokój duszy śp. Cesarza Franciszka Józefa I, 24 XI 1916. [w:] KDP 16:1916 s. 140-144.

• Mowa żałobna na nabożeństwie za duszę śp. papieża Benedykta XV w katedrze przemyskiej, 27 I 1922. [w:] Dodatek do Kroniki Diecezji Przemyskiej 1922 s. 2-7.

• Mowy żałobne. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 139-294.

• Mowy i kazania 1877-1899. Kraków 1998

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego