Myśli bł. Klary Szczęsnej - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

Myśli bł. Klary Szczęsnej

Jezus sam jest najpotężniejszą dla nas pobudką do kochania bliźniego, bo On go miłuje.
bł. Klara Szczęsna /Medytacja II. Miłość bliźniego/


Miłość Boga i bliźniego to jedno, nie mogą być rozłączone.
bł. Klara Szczęsna /Medytacja II. Miłość bliźniego/


Pokój duszy, która posiada sama siebie, jest to uczestnictwo w chwalebnej, niezmiennej i nieporuszonej spokojności Bożej. Bóg jest Bogiem pokoju.
bł. Klara Szczęsna /Medytacja III. Cichość/


Łatwo można mieć przyjaciół wyłącznych, ale ogarnąć wszystkich bez wyjątku - bez zaparcia się, bez poświęcenia - to rzadkie.
bł. Klara Szczęsna /Medytacja II. Miłość bliźniego/


O gdybyś wiedziała, jak raniąc czymkolwiek taką osobę, ranisz źrenice oka Zbawiciela.
bł. Klara Szczęsna /Medytacja II. Miłość bliźniego/


Świętość najwyższa to Bóg, świętość człowieka jest w miarę jego zjednoczenia z Bogiem.
bł. Klara Szczęsna /Medytacja I. Posłuszeństwo/


O jakże byś kochała bliźniego, gdybyś poszukała jego zasługi w Sercu cierpiącego Boga!
bł. Klara Szczęsna /Medytacja II. Miłość bliźniego/


Wychowując młodzież trzeba przede wszystkim kłaść nacisk na wychowanie człowieka, dobrego chrześcijanina, a potem dopiero zaprawiać do ascezy klasztornej, opartej na radach ewangelicznych.
bł. Klara Szczęsna (Spoczęły przy Sercu Pana, t.1, cz.I, Wspomnienia M. Ignacji Weiss o M. Klarze)


Myśl o słodyczy Jezusowej i patrz na słodycz Jego w Przenajświętszej Hostii. Słodycz uczyni cię panią serca własnego, da panowanie nad sobą i zwycięstwo prawdziwe, uczyni cię panią serc drugich, jedna bowiem serca, łagodzi i rozbraja, nawraca dusze i pozyskuje Bogu; na koniec uczyni cię panią Serca Bożego, bo nic nas podobniejszymi nie czyni do Boga jak słodycz, a Bóg widząc to podobieństwo, nie odmówi miłości.
bł. Klara Szczęsna /Medytacja II. Miłość bliźniego/


Pamiętaj przyjąwszy Go i uwielbiwszy - jak najdłużej pozostać w milczeniu pod wpływem tej niewysłowionej słodyczy, z jaką obecny jest w tobie.
bł. Klara Szczęsna /Zapiski osobiste/


Do głębokiego skupienia dochodzi się po dłuższej pracy i przy pomocy wielkiej łaski Bożej, o którą trzeba gorąco prosić.
bł. Klara Szczęsna /Zapiski osobiste/


Kochamy naturalnie, zmysłowo, samolubnie siebie szukając, interesownie. A nie kochamy jak kochał Jezus - aż do krwi wylania, a bez odwetu.
bł. Klara Szczęsna /Medytacja II. Miłość bliźniego/


Zaparcie wolnej woli, może wprawdzie kosztować naturę; ale jaki szlachetniejszy można z niej uczynić użytek, jak nie zwrócić ją Temu, od którego ją mamy?
bł. Klara Szczęsna /Medytacja I. Posłuszeństwo/


Jedna tylko pokora, ta nam zapewnia wytrwanie do końca i nagrodę kiedyś w niebie.
Bł. Klara Szczęsna /Listy/


Zawsze nam grozi niebezpieczeństwo, póki żyjemy, czy wytrwamy w Zgromadzeniu do końca, gdyż jaka większa pokusa może nas wyprowadzić z klasztoru.
Bł. Klara Szczęsna /Listy/


Nie szczędźmy sił w pracy nad własnym charakterem, bo celem naszego powołania jest chwała Bożego Serca i wieczne zbawienie.
Bł. Klara Szczęsna (Spoczęły przy Sercu Pana, t.1, cz.I. Wspomnienia s. Weroniki Żmudzińskiej o M. Klarze)


Gdy raz się ukocha całym sercem Pana Jezusa, to wszystkie rzeczy są niczym.
Bł. Klara Szczęsna /Listy/copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego