Neuf Marché - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:Dom parafialny
2, rue du Moulin
76220 NEUF MARCHÉ
FRANCE


0033 240 328 825


soeursdusacrecoeur@free.fr
Neuf Marché położone jest w regionie pięknej Normandii. Jest to jedna z 21 malowniczych miejscowości, które wchodzą w skład parafii pw. św. Hildeverta i przynależą do diecezji Rouen.

Sercańska placówka powstała tutaj w 2000 roku na prośbę miejscowego proboszcza, ks. Xavier Géron. Głównym zadaniem sióstr jest bycie czytelnym znakiem Boga-Miłości dla tutejszej ludności poprzez modlitwę i świadectwo życia w ubóstwie i radości. Pracują tutaj trzy siostry, które w porozumieniu z ks. Proboszczem troszczą się o ożywienie życia religijnego parafii na różnych płaszczyznach:
  • odwiedzają chorych w ich własnych domach, szpitalu i domach starców, podejmując z nimi wspólną modlitwę i zachęcając ich do korzystania z sakramentów świętych,
  • towarzyszą różnym osobom w odnajdywaniu drogi wiary,
  • wspomagają katechetów i parafian w zaangażowaniu w życie duchowe parafii,
  • katechizują dzieci,
  • pracują z młodzieżą, włączając młodych w życie Kościoła poprzez organizowane dla nich spotkania modlitewne, dokształcające religijnie wyjazdy oraz przygotowywanie i animowanie liturgii Mszy św.

Poprzez modlitwę, pracę i ofiarę siostry troszczą się, aby nikt z tych, których Pan umiłował, nie zginął, ale miał życie wieczne.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego