Posługa sióstr w przeszłości - Oficjalna strona sióstr sercanek

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne:

Posługa sióstr w przeszłości

Z historii
Lwowskie Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej zwróciło się do Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego z prośbą o podjęcie się zarządzania przytuliskiem zwanym "Domem opieki dla sług" im. św. Jadwigi, które powstało w 1886 r. Przez pierwsze dziesięć lat kierowała nim osoba świecka. Przybyłe w 1895 r. z Krakowa sercanki, zastały ciężkie warunki lokalowe i słabe wyposażenie zakładu, co w dużym stopniu utrudniało należyty rozwój domu opieki dla służących. Zakład nie miał stałej siedziby, wskutek czego w ciągu czterech lat zmieniano kilkakrotnie lokale. Po licznych staraniach i zabiegach ks. bpa Pelczara i m. Klary Szczęsnej, w 1899 r. zakupiono dom przy ul. Słodowej 10. Dom opieki dla sług zaczął od tej pory funkcjonować sprawniej. Na wzór krakowskiego przytuliska, siostry lwowskie zorganizowały dla służących szkołę praktyczną, przez którą przesunęły się liczne szeregi biednych dziewcząt.

Celem rozszerzenia swej posługi, Zgromadzenie nabyło plac, przylegający do zabytkowego kościoła św. Jana i wybudowano tam nowy, obszerny dom. W 1911 r. siostry przeniosły swą siedzibę do nowego klasztoru przy ul. Sieniawskiej i przeznaczyły część budynku dla przytuliska. W swojej działalności siostry stosowały metodę pracy opartą na instrukcji zredagowanej przez założyciela dla tego rodzaju dzieł. Lwowski dom opieki dla sług funkcjonował ponad pół wieku, nie przerywając działalności nawet w ciężkich warunkach okresu wojny.

W domu przy ul. Sieniawskiej otwarto też ochronkę dla dzieci z tej dzielnicy. Ponadto siostry pomagały w duszpasterstwie i pielęgnowały chorych po domach a w latach 1917—1922 prowadziły kuchnię ludową.

W listopadzie 1912 r. siostry objęły nowo zbudowany oddział dla chorych zakaźnie, liczący 120 łóżek, w Krajowym Szpitalu Powszechnym we Lwowie przy ul. Piekarskiej 54. Początkowo zatrudniono tam 24 siostry. W miarę rozbudowy oddziału zakaźnego i zwiększonego napływu chorych, wzrosła również liczba personelu pielęgniarskiego tak, że w r. 1926 pracowały już 54 siostry. W pawilonach zakaźnych siostry służyły chorym do 1946 r.

Praca sercanek na tym odcinku szpitalnictwa była szczególnie ciężka i wymagała wielkiego poświęcenia. Siostry oddawały się jej z zapałem, pełne ofiary i zaparcia. Niezmordowanie zawsze stały u łoża chorych. W pracy szpitalnej sercanki wykazały profesjonalne przygotowanie i odwagę tak w czasie wojny, jak i w różnych epidemiach, które szerzyły trwogę i śmierć. Nie należało wcale do rzadkości, że mimo zachowania wszelkich środków ostrożności niejedna siostra padała ofiarą zakaźnej choroby. Społeczeństwo doceniało pełną poświęcenia pracę służebnic Najśw. Serca Jezusowego, na co wskazuje m. in. fakt, że 67 sercanek otrzymało odznaczenie w postaci srebrnych i brązowych medali za ofiarną służbę szpitalną na froncie wojennym w czasie pierwszej wojny światowej.

Oprócz działalności we Lwowie siostry sercanki posługiwały jeszcze w ośmiu innych miejscowościach na terenie Galicji Wschodniej.

Dnia l grudnia 1908 r. powierzono krakowskim sercankom pielęgnowanie chorych i dział gospodarczo-administracyjny Szpitala Powszechnego w Brodach. Do dziś, mimo starań, nie odnaleziono na cmentarzu miejscowym grobów sióstr, które zmarły w Brodach. W 1918 r. zmarła na tyfus s. Teresa Kołatówna, w 47 roku życia, 14 września 1939 r. zginęły w czasie bombardowania szpitala dwie siostry: s. Damiana Jędrasik i s. Balbina Kasprzycka. Siostry przeżyły tam pierwszą i drugą wojnę światową, służąc chorym i potrzebującym do marca 1944 r.

Kolejną placówką w porządku chronologicznym był szpital w Krakowcu. Hrabina Jadwiga Łubieńska sprowadziła tam siostry sercanki do fundacji szpitalnej śp. księżnej Anny Lotaryńskiej. Od 1910 r. zatrudnione trzy siostry miały pielęgnować chorych w dzień i w nocy, a także wykonywać czynności gospodarcze. W czasie pierwszej wojny światowej, szpital został zniszczony. Do likwidacji placówki doszło w 1917 roku.

Od 1910 r. cztery siostry rozpoczęły pracę w uzdrowisku w Żabiem. Sanatorium było przeznaczone dla chorych dzieci ze szkoły fundacji hrabiego Stanisława Skarbka w Drohowyżu. Na skutek wybuchu epidemii tyfusu w 1914 r. zamknięto zakład w Żabiem, a Zarząd drohowyskiej fundacji zwrócił się do Zgromadzenia z prośbą, aby siostry przyjęły opiekę nad domem starców w Mikołajowie. Z wybuchem drugiej wojny światowej (1939) siostry zakończyły pracę w fundacji hr. Skarbka.

W latach 1920-21 siostry pracowały także w szpitalu wojennym w Samborze.

Dla całości obrazu wspomnieć trzeba, że oprócz posługi pielęgniarskiej na terenach Galicji Wschodniej siostry sercanki od 1907 r. prowadziły ochronkę i szkołę powszechną w Latyczowie, przez kilka miesięcy przytulisko dla służących w Stryju (1911 – 1912) oraz od 1921 r. ochronkę w Żubrzy pod Lwowem – również kilka miesięcy.

Zgromadzenie pełniło swą działalność w Galicji Wschodniej, a późniejszych Kresach od 1896 r. do czasu repatriacji, tj. do 1946 roku.

Obecnie
Po 45 - letniej nieobecności, na skutek nowej sytuacji politycznej po rozpadzie związku sowieckiego w roku 1991 Służebnice Najśw. Serca Jezusowego powróciły do pracy na teren obecnej Ukrainy. Odbywało się to stopniowo. Najpierw były sporadyczne wyjazdy sióstr, które tam się urodziły i pragnęły odwiedzić swoje rodzinne strony. Później siostry przyłączały się do osób już tam apostołujących, by w miesiącach wakacyjnych służyć pomocą w pracy katechetycznej i charytatywnej.

Obecnie Zgromadzenie posługuje na pięciu placówkach: we Lwowie, Brodach, Złoczowie, Romanowie i Nowogradzie Wołyńskim i stanowi Delegaturę.

 
 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO GENERALATU
KRAKÓW - DOM GENERALNY
ĆMIELÓW - Dom Modlitwy

Włochy
GENZANO di Roma
RZYM - Dom Polski
RZYM - Parafia św. Stanisława BM

Delegatura na Ukrainie
BRODY
LWÓW
NOWOGRAD WOŁYŃSKI
ROMANÓW
ZŁOCZÓW
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA
RZESZÓW - PROWINCJA
BIECZ
BYSTRA
FRYSZTAK
JAŚLISKA
KAMESZNICA
KIELCE
KORCZYNA - Dom św. Józefa
KORCZYNA - "Emaus"
KRAKÓW - Dom Macierzysty
KRAKÓW - Bursa
KRAKÓW - Przedszkole
KRAKÓW - Kuria
PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI
CZĘSTOCHOWA - PROWINCJA
ŁASK
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ - Szpital Bonifratrów
OSIEK WIELKI
PUCK
RADOMSKO
SŁUPCA
WARKA
WARSZAWA
WŁOCŁAWEK
WŁOSZCZOWA
WŁOSZCZOWA - DPS
ZALESIE GÓRNE
ZALESIE GÓRNE - Dom Opieki
PROWINCJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
USA

CRESSON, PA - PROWINCJA
CRESSON, PA - Dom Opieki
MUNSTER, PA
SWEDESBURG, PA
WILMINGTON, DE

Jamajka
MAGGOTTY
PROWINCJA ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE
Francja

FOUQUIERES-LES-BÉTHUNE - PROWINCJA
ISSY-LES-MOULINEAUX
NEUF MARCHÉ
PARAY LE MONIAL
PARYŻ

WICEPROWINCJA ŚW. FRANCISZKA
Boliwia

MONTERO - WICEPROWINCJA
COCHABAMBA
COCHABAMBA - sierociniec
LA PAZ
MONTERO
PUERTO RICO
VALLE de SACTA

Argentyna
BARILOCHE
copyright @ siostry sercanki 2014
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA

LIPSKO
LUBLIN
ŁĘG TARNOWSKI
PIŃCZÓW
PIONKI
PRZEMYŚL
PRZEMYŚL - Dom Biskupów
RZESZÓW - Dom św. J.S. Pelczara
RZESZÓW - Dom Biskupów
SŁOMNIKI
SPYTKOWICE
ZAKOPANE

REFERAT POWOŁANIOWY SIÓSTR SERCANEK
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego