Przedszkole sióstr sercanek w Warszawie - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

Przedszkole sióstr sercanek w Warszawie

Nasze przedszkole posiada nazwę Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w skrócie: Przedszkole Niepubliczne Sióstr Sercanek.

Zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Kresowej 18 (wejście do przedszkola od ul. Tytoniowej 25).

Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego z siedzibą w Krakowie przy ul. Garncarskiej 24.

Przedszkole rozpoczęło swą działalność dnia 1 września 1997r. Jest ono kontynuacją prywatnej ochronki działającej od 1959r. Będąc instytucją oświatową i jednocześnie placówką katolicką realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II. Za szczególny cel wychowania przedszkole przyjmuje kształtowanie u dzieci postawy ufnej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, a tym samym wrażliwości na drugiego człowieka.

Zadaniem naszego przedszkola jest pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, dlatego przedszkole realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka spełniając w stosunku do nich funkcję doradczą i wspierającą w pełnieniu roli wychowawczej. Nauczyciele wraz z rodzicami dążą do ujednolicenia kierunku oddziaływań wychowawczych, co jest jednym z koniecznych warunków prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej.

W przedszkolu jest realizowany program nauczania zatwierdzony przez MEN rozszerzony o zajęcia dodatkowe takie jak: katecheza, rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, logopedia, konsultacje z psychologiem. Ponadto co miesiąc dzieci uczestniczą w warsztatach pantomimicznych, koncertach z instrumentami orkiestrowymi oraz w teatrzykach. W miarę możliwości organizowane są również wycieczki. Oprócz tego w przedszkolu odbywają się uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka, Pożegnania „0”.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest dwuoddziałowe. Pierwszy oddział to "SŁONECZKA". Tworzą go dzieci młodsze: trzylatki i czterolatki. Drugi oddział to dzieci starsze: pięciolatki i "0". Noszą nazwę "BIEDRONKI".

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego