Przewodnicy życia duchowego - Oficjalna strona sióstr sercanek

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne:

Przewodnicy życia duchowego

Święci są to wybrani słudzy Pana Boga, którzy za Jego łaską a swoją pracą wzbili się tu na ziemi na wysoki szczebel doskonałości, w Niebie zaś posiedli za to koronę nieśmiertelności. Teraz cieszą się oni widzeniem Boga, zanurzają się w oceanie Jego światła i miłości, i wielbią Jego Majestat wołając, jak mówi św. Jan w księdze Objawienia, głosem wielkim: Zbawienie Bogu naszemu, który siedzi na stolicy i Barankowi. Ponieważ tedy Bóg sam ich wyniósł i w nich własne dary ukoronował, toż słuszne, aby każdy chrześcijanin (...) oddawał im cześć należną, bo w nich czci Boga samego.
Święci są również pośrednikami naszymi u Boga. Jako książęta Dworu niebieskiego mają oni łatwy przystęp do nieśmiertelnego Króla wieków, a jako starsi bracia nasi przedstawiają tam nasze nędze i potrzeby, które poznają z Objawienia Bożego, czyli, jak mówi św. Grzegorz, „widzą w Bogu niby w zwierciadle wielkim”. (…) 
Święci są wreszcie przewodnikami i wzorami naszymi (...) w życiu duchowym.
 św. Józef Sebastian Pelczar, Rozmyślania o życiu kapłańskim czyli ascetyka kapłańska, cz. 1. 

Św. Józef Sebastian uczynił niebieskimi Patronami Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego wielu Świętych i dał ich za wzór zarówno dla życia duchowego jak i prac apostolskich:  
wzór życia wewnętrznego
wzór umiłowania Boga ponad wszystko i całkowitego zaparcia się siebie
wzór niewinności i nabożeństwa do Matki Bożej
wzór gorliwości apostols­kiej i poświęcenia się dla opuszczonych i cierpią­cych
wzór umartwienia i umiłowa­nia ubóstwa
wzór gorli­wości w szerzeniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa
wzór po­kory i litości dla biednych
wzór posłuszeństwa i pracowitości

Do grona świętych patronów 
wspomagających siostry sercanki w życiu wewnętrz­nym dołączyli: 
wzór gorliwości w szerzeniu Królestwa Serca Jezusowego przez całkowite oddanie się Niepo­kalanej
Założyciel Zgromadzenia

Głównym świętem patronalnym Zgromadze­nia jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obchodzone są również uroczystości: Niepoka­lanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny, św. Józefa Sebastiana Pelczara i św. Franciszka z Asyżu oraz rocznica założenia Zgromadzenia – 15 kwietnia (dawniej Opieki św. Józefa).
Do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny oraz do świąt Patronów Zgromadzenia siostry przygotowują się nowenną.
 
 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO GENERALATU
KRAKÓW - DOM GENERALNY
ĆMIELÓW - Dom Modlitwy

Włochy
GENZANO di Roma
RZYM - Dom Polski
RZYM - Parafia św. Stanisława BM

Delegatura na Ukrainie
BRODY
LWÓW
NOWOGRAD WOŁYŃSKI
ROMANÓW
ZŁOCZÓW
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA
RZESZÓW - PROWINCJA
BIECZ
BYSTRA
FRYSZTAK
JAŚLISKA
KAMESZNICA
KIELCE
KORCZYNA - Dom św. Józefa
KORCZYNA - "Emaus"
KRAKÓW - Dom Macierzysty
KRAKÓW - Bursa
KRAKÓW - Przedszkole
KRAKÓW - Kuria
PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI
CZĘSTOCHOWA - PROWINCJA
ŁASK
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ - Szpital Bonifratrów
OSIEK WIELKI
PUCK
RADOMSKO
SŁUPCA
WARKA
WARSZAWA
WŁOCŁAWEK
WŁOSZCZOWA
WŁOSZCZOWA - DPS
ZALESIE GÓRNE
ZALESIE GÓRNE - Dom Opieki
PROWINCJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
USA

CRESSON, PA - PROWINCJA
CRESSON, PA - Dom Opieki
MUNSTER, PA
SWEDESBURG, PA
WILMINGTON, DE

Jamajka
MAGGOTTY
PROWINCJA ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE
Francja

FOUQUIERES-LES-BÉTHUNE - PROWINCJA
ISSY-LES-MOULINEAUX
NEUF MARCHÉ
PARAY LE MONIAL
PARYŻ

WICEPROWINCJA ŚW. FRANCISZKA
Boliwia

MONTERO - WICEPROWINCJA
COCHABAMBA
COCHABAMBA - sierociniec
LA PAZ
MONTERO
PUERTO RICO
VALLE de SACTA

Argentyna
BARILOCHE
copyright @ siostry sercanki 2014
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA

LIPSKO
LUBLIN
ŁĘG TARNOWSKI
PIŃCZÓW
PIONKI
PRZEMYŚL
PRZEMYŚL - Dom Biskupów
RZESZÓW - Dom św. J.S. Pelczara
RZESZÓW - Dom Biskupów
SŁOMNIKI
SPYTKOWICE
ZAKOPANE

REFERAT POWOŁANIOWY SIÓSTR SERCANEK
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego