Różne - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

• Tajemnice religii katolickiej. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych, 1916.
• Prospekty pism urzędowych.
• Zbiorek pieśni religijnych, 1861-1863.
• [Notatki z geografii, historii Polski i historii Kościoła]: Cudze wiedzieć pożyteczna, a swoje potrzeba, 1861-1862.
• [Notatki rekolekcji dla zakonnic].
• Rekolekcje dawane przez o. Piotra Semenenkę, 22-29 X 1866 (notatki).
• Rekolekcje dawane przez o. Hieronima K[ajsiewicza], 19-27 X 1867 (notatki).
• Konferencje duchowne o. Piotra Semenenki spisane w Rzymie r. 1866-1867.
• [Nauki rekolekcyjne głoszone w dniach] 13-24 I 1870.
• [Nauki o życiu zakonnym], 23 X 1870.
• Rekolekcje z r. 1872.
• Rekolekcje, 26 II-7 III 1873.
• [Nauki]: O miłości bliźniego, 28 II 1875.
• Rekolekcje dla Panien Ekonomek, 1874, 1875, 1876.
• O miłosierdziu katolickim w XIX w.
• Nauka I: O pobudkach miłosierdzia.
• Nauka II: O pożytkach z miłosierdzia.
• Nauka III: Historia miłosierdzia.
• Nauka IV: O miłosierdziu w naszych czasach.
• Nauka V: Jak pełnić miłosierdzie.
• Nauki u Sióstr Felicjanek, Kraków 1877-1887.
• Na dzień Zielonych Świątek: Duch prawdy. Duch światła, Duch mocy.
• Nauki o Sercu Jezusowym, Niedziela XXI po Świątkach, 14 X 1877.
• Nauka II: O piękności Duszy Chrystusowej i o cenie łaski poświęcającej.
• Nauka III: Serce Jezusowe i serce nasze.
• Nauka XII: O połączeniu się z Sercem Pana Jezusa.
• Nauka o Sercu Pana Jezusa, 8 II 1880.
• Kazanie na Zwiastowanie Najświętszej Panny: O wierze Najświętszej Panny i naszej, 1871.
• Nauka na dzień Zwiastowania Najświętszej Panny, 1887.
• Kazanie na konkluzję majowego nabożeństwa (Boże Ciało), 31 V 1888.
• Nauka o ofiarowaniu się Bogu, na Najświętszą Pannę Gromniczną, 2 II 1886.
• O św. Franciszku, 11X brw.
• Nauki u Sióstr Wizytek, Kraków brw.
• Rekolekcje dla Pań z Towarzystwa św. Wincentego à Paulo, 14-18 III 1877.
• Rekolekcje odbyte w Seminarium Przemyskim, pod przewodnictwem ks. Mrowińskiego SJ, 17-21 IX 1877.
• Ćwiczenia duchowne dla sług z r. 1891, 1892, 1894, 1897.
• Różne notatki w j. francuskim i niemieckim.
• O Mszy św. w starożytności według św. Justyna.
• [Sprawozdanie o] Bractwie NPM Królowej Korony Polskiej, 1892.
• Przemówienie ku czci S[tanisława] T[arnowskiego]: Pragnę nie tylko..., Ika 7 V 1909.
• Uwagi ogólne o rozmyślaniu.
• List pasterski brw.
• Porządek ośmiodniowych ćwiczeń duchownych w r. 1894. Porządek dzienny dla nowicjuszek; porządek dzienny dla profesek w pierwszym roku.
• Na 25-letni jubileusz kapłański.
• Ascetyka kapłańska w przykładach.
• Któż z ludzi rozumnych... (o duszy).
• O mistyce, (r. 1922).
• Rozmyślania podczas Konferencyi synodalnej, 1908.
• Dodatek o Sercu Eucharystycznym Pana Jezusa.
• Regulamin dla uczestników 22 synodu diecezjalnego przemyskiego, 1924.
• O socyalizmie w Galicji.
• Konstytucje albo Ustawy Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego, grudzień 1896.
• Ćwiczenie się w cnotach. Według Tugendschule, von Fr. Teresius, Graz 1888.
• Postanowienie o Zakładzie pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Korczynie, Jaśliska 5 IX 1905.
• Rozporządzenia Józefa Sebastiana Pelczara co do zakładu Najśw. Serca Jezusowego w Korczynie, zostającego pod opieką Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego, spisane w r. 1917, Przemyśl 24 X 1917.
• Co do szkoły praktycznej dla dziewcząt w Przemyślu, spisane w styczniu 1920.
• Mowa sejmowa na poparcie petycji Episkopatu na Hospicjum Polskie w Rzymie, 15 IX 1910.
• Mowa sejmowa brw.
• Konferencja I w Warszawie: Co religia katolicka dała i daje narodowi polskiemu.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego