Różne - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

• Toast „Kochajmy się” na obiedzie na uczczenie Marszałka Krajowego hr. Ludwika Wodzickiego, 6 II 1878. [b.m.w.] 1878.

• Notatka: Uczestnikom pielgrzymki słowiańskiej. [w:] „Czas” 8 X 1881.

• „Lectoribus salutem” – słowo wstępne do albumu pamiątkowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Album Studiosorum Universitatis Cracoviensi (ab Anno 1400 ad Annum 1489). Cracoviae 1883.

• Toast podczas obiadu dla ministrów i gości po poświęceniu nowego gmachu uniwersyteckiego (Colegii Novi), 1 VI 1887. [w:] „Czas” 18 VI 1887.

• Wspomnienia z pielgrzymki do Compostelli. Kraków 1890.

• Rewolucja francuska wobec religii. Odczyt na dochód Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 23 II 1890. Kraków 1890.

• Program uroczystego obchodu 500-nej rocznicy urodzin św. Jana Kantego, 6 X 1890. [w:] „Czas” 9 X 1890.

• Święta Tunika czyli nieszyta szata Chrystusa Pana w Trewirze. [w:] „Przegląd Powszechny” 8:1891 s. 73-96.

• Zjawienie się Najśw. Panny Maryi w dziewiętnastym wieku. [w:] „Posłaniec Bractwa Najśw. Maryi Panny Królowej Korony Polskiej” 1:1893 s. 22-27; 2:1893 s. 24-31; 3:1894 s. 32-41; 4:1895 s. 20-31.

• Wspomnienie z pielgrzymki do Annecy i Paray-le-Monial. Lwów 1893. [Rec. L. M. [w:] „Przegląd Powszechny” 11:1894 s. 433-434.]

• Ogłoszenie z Rady Bractwa NMP Królowej Korony Polskiej, 9 VI 1893: Do PT Majstrów Krakowskich. [w:] „Czas” 20 VI 1893.

• Słowo do wszystkich. [w:] „Posłaniec Bractwa Najśw. Maryi Panny Królowej Korony Polskiej” 1:1893 s. 30-32.

• Obchód setnej rocznicy urodzin Piusa IX. Lwów 1894.

• Podarek Arcypasterza dla dobrych dzieci. Przemyśl 1904.

• Księga Pamiątkowa II Kongresu Maryańskiego i wiecu katolickich stowarzyszeń polskich. Przemyśl 1912.

• Kilka uwag o dzisiejszym stanie religijno-moralnym w Polsce. Przemyśl 1923.

• Autobiografia Józefa Sebastiana Pelczara. [w:] „Prawo Kanoniczne” 9:1966 nr 1-2 s. 213-312.

• Wybór pism. Pod red. M. Kras. [w:] „Nasza Przeszłość” 29:1968.

• Mój życiorys po kronikarsku spisany nie przeznaczony do druku [Józefa Sebastiana Pelczara]. Opr. J.M. Kupczewska. [w:] Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski. Red. A. Kubiś, J. Wołczański. Kraków 2005 s. 22-204.

• Listy biskupa Józefa Sebastiana Pelczara do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1889-1923. Opr. J. Wołczański. [w:] Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski. Red. A. Kubiś, J. Wołczański. Kraków 2005 s. 207-358.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego