Teologia - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

• Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska według najcelniejszych mistrzów duchownych. Przemyśl 1873; Kraków 1878 (wyd. 2); Kraków 1881(3); Kraków 1886(4); Kraków 1892(5); Przemyśl 1906(6); Przemyśl 1912-1913(7); Przemyśl 1924(8); Kraków 2003(9). [Rec. „Przegląd Lwowski” 4:1874 s. 350-352; tamże, 8:1878 s. 527- 531; „Przegląd Polski” 13:1878 s. 460.]
  Fragmenty tegoż jako:
    • Nauka o ślubach dla osób. które się Bogu poświęciły w stanie zakonnym, według dziełka 'Catechisme des voeux par le p. P. Cotel de la Compagnie de Jesus'. Kraków 1878.
    • O czystości dziewiczej. Warszawa 1886; Warszawa 1900(2);
    • O pokarmie życia duchowego, czyli o Przenajśw. Sakramencie. Warszawa 1886; Warszawa 1890(2).
    • O pokorze. Warszawa 1893.

• Ziemia Święta i islam, czyli szkice z pielgrzymki do Ziemi Świętej, cz. 1. Ziemia Święta, cz. 2. Islam. Lwów 1875.   [Rec. L. Powidaj. „Przegląd Polski” 11:1876 s. 297-298.]

• Rozmyślania o życiu kapłańskiem, czyli ascetyka kapłańska. Cz. 1 Kraków 1892; Cz. 2 Kraków 1893; Kraków 1897(2); Kraków 1907(3); Poznań 2003(5); Ząbki 2008(6). Rozmyślania o życiu kapłańskiem. T. 1-3. Przerobił i wydał F. Korszyński. Kielce 1936(4). [Rec. M. Morawski. „Przegląd Powszechny” 9:1892 s. 269-270; S. Dutkiewicz. „Przegląd Powszechny” 14:1897 s. 439-441; A.P. „Przegląd Polski” 32:1897 s. 564-565].

• Rozmyślania o życiu zakonnem dla zakonnic. Kraków 1898; Kraków 1915(2); New York 1917(3).

• Rozmyślania o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa dla zakonnic. Kraków 1918; 2004(2).

• Medycyna pasterska, czyli wiadomości potrzebne kapłanom z zakresu hygieny, fizyologii i patologii z dodatkiem niektórych kwestyj teologicznych. Lwów 1900; Medycyna pasterska, czyli wiadomości potrzebne kapłanom z zakresu somatologii, hygieny, fizyologii i patologii z dodatkiem niektórych kwestyj teologicznych. Lwów 1907(2); Lwów 1908(3).

• Czytania duchowne o Najśw. Pannie Maryi. Przemyśl 1904; Kielce 1924(2); Rzeszów 2014(3).

• Objawienie się Najśw. Serca Jezusowego i żywot błogosławionej Małgorzaty Marii Alacoque. Przemyśl 1904;Nabożeństwo do Najśw. Serca Jezusowego według objawień danych św. Małgorzacie Marii i żywot tejże Świętej. Przemyśl 1921(2).

• Jezus Chrystus wzorem i mistrzem kapłana. Rozmyślania dla kapłanów. T. 1 cz. 1 – Jezus Chrystus w życiu swojem ukrytem jest wzorem i mistrzem kapłana. Przemyśl 1909; Przemyśl 1911(2); T. 2 cz. 2 – Jezus Chrystus w życiu swojem publicznem jest wzorem i mistrzem kapłana. Przemyśl 1910; T. 3 Jezus Chrystus w Przenajś[więtszym] Sakramencie wzorem i mistrzem kapłana. Przemyśl 1911; Przemyśl 1921(2); T. 4 cz. 1 – Jezus Chrystus w męce swojej jest wzorem i mistrzem kapłana. Cz. 2 – Jezus Chrystus w swojem życiu chwalebnem jest wzorem i mistrzem kapłana. Przemyśl 1911; Krótkie rozmyślania dla kapłanów osnute na tle słów i czynów Jezusa Chrystusa. Przemyśl 1916; Przemyśl 1921(2).

• Obrona religii katolickiej. T. 1 – Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. Przemyśl 1911; Przemyśl 1920(2); T. 7 – Tajemnice religii katolickiej - rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych. Przemyśl 1917; Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych. Przemyśl 1923(2). [Rec. W. Lohn. „Przegląd Powszechny” 41:1924 s. 170-171; J. Rychlicki. „Głos Narodu” 28 I 1924.]

• Pasterz według Serca Jezusowego, czyli ascetyka pasterska. Lwów 1913.

• Wezwanie do pracy nad duchowem odrodzeniem się narodu polskiego. Kraków 1915; Kraków 1915(2); Kraków 1916(3); Przemyśl 1917(4); Rzeszów 2006(5). [Rec. J. Powelski. „Przegląd Powszechny” 33:1916 s. 118-119.]

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego