Wspomnienie sióstr o Matce Klarze - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

Wspomnienie sióstr o Matce Klarze

ZAŁOŻYCIELE > BŁ. KLARA SZCZĘSNA > Materiały duszpasterskie
ŹRÓDŁEM INFORMACJI O ŻYCIU I DUCHOWOŚCI MATKI KLARY LUDWIKI SZCZĘSNEJ SĄ WSPOMNIENIA NAJSTARSZYCH SIÓSTR, KTÓRE WSPÓŁTWORZYŁY Z MATKĄ ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO. WSPOMNIENIA ZOSTAŁY ZEBRANE PRZEZ S. LOJOLĘ KARMOWSKĄ SŁNSJ I OPUBLIKOWANE W ZBIORZE PT.: SPOCZĘŁY PRZY SERCU PANA, TOM I, CZ. 1, KRAKÓW 1986.

PONIŻEJ WYBRANO FRAGMENTY TYCH WSPOMNIEŃ:

Miłość Boga, modlitwa
Odznaczała się Matka duchem modlitwy. Zawsze akuratna w przychodzeniu na wspólne ćwiczenia, zawsze w pobożnej i pokornej postawie, pobudzała nas wszystkie do naśladowania Jej w tym. Lubiła ponadto osobno i długo się modlić, odprawiać adoracje. Bardzo zwracała uwagę na ducha modlitwy i skupienia u sióstr. (s. Alojza, Faustyna Rostkowska, s.63)... więcej

Najświętsze Serce Pana Jezusa
Obrazek Serca Jezusowego, który miała na prostym małym stole, często brała do ręki i składała pocałunek, a czasem i do pocałowania podawała obecnej przy Niej tej i owej Siostrze. Często wypowiadała z wielką czułością i rozpromienioną twarzą: "O jakeśmy szczęśliwe, że Serce Boże nas na wyłączną sobie służbę powołało! Musimy się bardzo przed Panem naszym ukrytym w cyborium upokarzać na modlitwie, dziękować, prosić o wytrwanie w służbie Bożej". Bardzo często polecała nam, żeby co dzień i wiele razy w ciągu dnia modlić się o łaskę wytrwania, bo licha ta zakonnica, co tę modlitwę o łaskę wytrwania lekceważy. Wkrótce sprzykrzy sobie służbę Bożą i pójdzie, albo będzie zawadą i zgorszeniem, bo jej brak będzie ukochania stanu swego i powołania.( s. Weronika Zofia Żmudzińska, s.73)... więcej

Najświętszy Sakrament
W kapliczce naszej maleńkiej i ubożuchnej wieczorami długo, długo twarzą do stopni ołtarza przed Panem utajonym zatapiała się w modlitwie, albo w postawie pełnej pokory i uniżenia klęczała u stóp ołtarza. Zawsze na modlitwie, wspólnej czy osobno, widać było duszę Matki Klary: wielką wiarę i miłość i oddanie się Panu Jezusowi. Gdy przewodniczyła w naszych ćwiczeniach duchownych, odmawiała z wielkim przejęciem każde słowo z namaszczeniem, powoli, wyraźnie. Dotąd zachowałam w sercu i pamięci Jej postawę modlitewną. Nigdy nie widziałam Jej np. opartej łokciami o klęcznik, zawsze miała ręce złożone, twarz pełną skupienia i spokoju. Lubiłam gdzieś z boku patrzeć na Matkę, wtedy zdało mi się jakoby widzialnie rozmawiała z Sercem Bożym. (s. Weronika Zofia Żmudzińska, s.72)... więcej

Miłość bliźniego
W miłości dla Sióstr była niewyczerpana. Dbała o zdrowie każdej, bo od początku zaczęły Siostry z pracy ciężkiej upadać na siłach i chorować. Obmyśliwała dla nich wakacje. W pierwszym zaraz roku kilka Sióstr: SS. Alojza, Weronika, Hieronima razem z Matką wyjechały na wakacje do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam dla duszy i ciała czas bardzo pożytecznie spędziły. Przez całe życie czyniła starania, by zabezpieczyć zdrowie Sióstr. (s. Alojza, Faustyna Rostkowska, s.64)... więcej

Reguła, czyli wierność w zachowaniu Konstytucji Zgromadzenia
Często wypowiadała takie zdanie: "Moje Siostry najmilsze, Serce Boże wezwało nas i wzywa dalej, żebyśmy w gorliwości w Jego służbie nie ustawały, ale z całym oddaniem, nie szczędząc zdrowia i skrócenia życia, dały pewne podwaliny naszego kochanego Zgromadzenia. Nie szczędźmy sił nad własnym wyrobieniem, bo celem naszego powołania jest chwała Bożego Serca i wieczne zbawienie. Albo: Lepiej 10 Sióstr gorliwych niż 100 a niedbałych; której za ciężko, niech idzie" - itp.( s. Weronika Zofia Żmudzińska, s. 73)... więcej

Rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo
Matka Klara odznaczała się cnotą czystego serca. Nigdy nie używała słów drażliwych, przeciwnych przyzwoitości, mówiła skromnie i tylko to, czego wymagał Jej obowiązek. ( s. Izabella Anna Skwara, s.158)... więcej

Miłość i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny i do patronów Zgromadzenia
Matka Klara żywiła także gorące nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Często nas zachęcała do modlitwy o rozszerzenia czci i miłości do Najświętszej Maryi Panny nie tylko w sercach sióstr, w całym naszym Zgromadzeniu, ale po całym świecie. Szczególnie zachęcała nas do modlitwy w intencji rozszerzenia czci N.M.P. jako Królowej Korony Polskiej. To co nam nakazywała i do czego nas zachęcała, sama stale czyniła. O Matce Bożej mówiła z czułością dziecka. Straciła w dzieciństwie swoja rodzoną matkę, dlatego też może tak kochała nabożeństwo ku czci Maryi. Uważała Ją bowiem za swoją Matkę i często nam o tym mówiła. Nigdy nie opuszczała nabożeństw majowych i październikowych i codziennie odmawiała różaniec.( s. Ignacja Marta Weiss, s.118-119)... więcej

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego