Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40


Miłosierdzie wyprasza u Boga łaskę pobożności. Kto bowiem dla cierpiących serca swego nie zamyka, temu Pan Serce swoje otwiera i swoją miłością go napełnia.

św. Józef Sebastian Pelczar

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie

Poczęcie człowieka jest osłonięte Bożą tajemnicą. Zwiastowanie i poczęcie Syna Bożego w ludzkim sercu i w ciele Maryi było dziełem najczystszej i niepojętej miłości Bożej do ludzi.

Niewiele wiemy o początkach życia Ludwiki Szczęsnej, ale wiadomo, że gdy doszła do pewnej dojrzałości sama wybrała zdecydowanie czystą miłość Boga i ludzi poprzez decyzję na życie zakonne.

 

2. Nawiedzenie

Miłość i radość poznania Boga nie pozwoliły Maryi zamknąć tajemnicy w sobie; biegnie więc dzielić się z innymi ludźmi i nieść im Bożą Ewangelię.

Ludwika Szczęsna, z polecenia swych pierwszych przełożonych, pracując zawodowo, przekazuje równocześnie swym ukrytym życiem, a także nauczaniem, dziewczętom w Warszawie i Lublinie, prawdy Boże, a zwłaszcza tę największą - o Bożej miłości.

 

3. Narodzenie

W pokoleniu Judy, w rodzie Dawida, w rodzinie Maryi i Józefa przychodzi na świat Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus. Jest to najpiękniejszy obraz współdziałania Boga z ludźmi i Jego zjednoczenia się z naturą ludzką dla naszego zbawienia.

W wielkiej rodzinie chrześcijańskiej Kościoła polskiego powstaje nowa rodzina zakonna, której matką duchową staje się siostra Klara Szczęsna. Podziwia ona wyroki Boże, jednoczy się z nimi i podejmuje ich wymagania.

 

4. Ofiarowanie

Ofiarowanie Pana Jezusa trwa ciągle w każdym człowieku oddanym Bogu, w jego sercu i czynach, w indywidualnych i wspólnotowych ofiarach.

Niezliczone ofiary Matki Klary, składane Bogu w imieniu naszego Zgromadzenia i dla nas, wołają o współofiarowanie i oddawanie się Bogu coraz doskonalej.

 

5. Znalezienie

Matka Najświętsza i święty Opiekun zapomnieli o dorosłości Pana Jezusa i o Jego głównym zadaniu życia. Dobrze czuli się z Nim i gdy zaginął, by być światłem dla innych ludzi, boleli i szukali Go w trudzie powrotnej drogi. Jezus ich rozumiał i wrócił, by doświadczać jeszcze długo ziemskiego, ukrytego, ciężkiego życia i nauczyć się jego mądrości. Oni zaś starali się Go zrozumieć.

Ileż trudności, utrapień, cierpień sprawiały Matce Klarze i innym siostrom niedojrzałe osoby, które znalazły się w klasztorze oraz te, które ciągle gubiły się schodząc z drogi zakonnej! Ile było ciężkich sytuacji z powodu różnic charakterów, niezrozumienia się pokoleń, braku umiejętności dialogu i współdziałania!

A wszystko powinno się rozwiązać tak, jak w ewangelicznym opisie tego wydarzenia - przez wyjaśnienie, poddanie swej woli i trwanie we wspólnocie.

 

TAJEMNICE BOLESNE 

1. Modlitwa w Ogrójcu

W tej tajemnicy ukazuje nam się moc modlitwy Jezusa do Serca Boga Ojca. A Matka Klara? "W naszym domu przy ul. św. Krzyża 10, wieczorami długo, długo zatapiała się w modlitwie, schylona twarzą do stopni ołtarza albo klęczała u stóp ołtarza w postawie pełnej pokory i uniesienia. Zawsze w modlitwie wspólnej czy indywidualnej widać było wielką wiarę i miłość i oddanie się Panu Jezusowi". "Na parę dni przed śmiercią została niezmiernie umocniona i pocieszona widzeniem. Z jej opowiadania poznało się, że przyszedł do niej św. Józef, a był to jej najukochańszy patron".

 

2. Biczowanie

Pan Jezus znosił bicze z rąk ludzkich i przyjął je jako karę za nasze grzechy, bo nas wielce umiłował.

"Zakonnica według Serca Jezusowego pragnie Jego miłości, chce doznawać ubóstwa, wzgardy, cierpienia, stąd ma wstręt do złego świata i wszelkiej próżności".

 

3. Cierniem ukoronowanie

Troską udręczonej myśli w zbolałej głowie Pana Jezusa był każdy człowiek, więc i ja. Co zajmuje najczęściej moje myśli? Czy jest tak, jak wyraża to ideał zakonnicy u Matki Klary? "Oblubienica Chrystusowa tak ściśle łączy się ze swym Oblubieńcem, że wraz z Nim jedną zna obawę, jedną myśl, jedną zdobyła naukę, jedno ma pragnienie, jedną miłość".

 

4. Niesienie krzyża

Pan Jezus nie patrzył na swój krzyż, ale dalej widział w pokoleniach krzyże innych, zwłaszcza ludzi odpowiedzialnych za wielu.

W medytacji o posłuszeństwie Matka Klara pisze: "Starajmy się ulżyć ciężaru Przełożonym naszym. Odpowiedzialność ich straszliwa. Niech nie nakazują nam z boleścią i obawą, ale pewni, że znajdą świętą i gorącą miłość Bożą. Bo cóż jest miłość? Posłuszeństwo".

 

5. Śmierć na krzyżu

Matka Bolesna pod krzyżem ofiarowywała się wraz z Panem Jezusem całym swym sercem. Pomyślmy, co należałoby ofiarować naszej Matce, aby było jej miłe i mogła to ofiarować Sercu Jezusowemu. Czego od nas oczekuje? Może lepszej posługi wobec chorej siostry? Może okazania - jak Pan Jezus - przebaczenia czynem przeciwnym do krzywdy? Może umartwienia za tych, którzy nie wiedzą, co czynią? Może większego otwarcia się na innych?

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie

Matka Klara zanotowała zdanie: "Magdalenie pokazał się Pan Jezus, bo miała: 1) wielki żal, 2) wielką miłość, 3) szukała Pana Jezusa".

Chciała sama Matka Klara i pragnęła zapewne, by siostry naśladowały Magdalenę w jej usposobieniu oraz spotykały się często osobiście ze zmartwychwstałym Panem w sakramentach świętych.

 

2. Wniebowstąpienie

Pan Jezus otworzył nam niebo i z miłością obserwuje nasze wysiłki dążenia do niego. Nie zatracajmy się w tym, co służy tylko życiu ziemskiemu. Przypomnijmy sobie słowa, które pozostawiła, przepisane własną ręką, Matka Klara: "Nasz cel i dążenia są inne, za św. Augustynem trzeba nam powiedzieć: O jak brzydka wydaje mi się ziemia, gdy patrzę w niebo."

 

3. Zesłanie Ducha Świętego

Zjednoczeni - Bóg Ojciec i Syn Boży zesłali nam swego Ducha Świętego, aby okazać nam miłość, zjednoczyć nas z Trójcą Świętą i między sobą.

Matka Klara pisze: "Duch Święty mówi, że miłość mocniejsza nad śmierć. I cóż to za miłość, co nic nie znosi, zniechęca się i zraża lada czym? O jakże rzadka jest święta, doskonała miłość wspólna!"

 

4. Wniebowzięcie Matki Bożej

Mamy najlepszą Matkę w niebie. Któraż z nas by Jej nie chciała zobaczyć? O Matce Klarze wspomina jedna z sióstr: "O Matce Bożej mówiła z czułością dziecka. Maryję uważała za swoją Matkę. Często mówiła o Maryi. Nigdy nie opuszczała nabożeństw maryjnych, codziennie odmawiała różaniec".

 

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięta Matka Boża została wywyższona nad wszystkie stworzenia i dopuszczona do współkrólowania z Bogiem w wieczności. Tak wielką łaskę wysłużyła sobie przez postawę gotowości i czynne współdziałanie w duchu służby z Boskim Synem, Odkupicielem ludzi. Dokonywało się to najdłużej wśród codziennej, zwykłej, kobiecej posługi Jemu, świętemu Józefowi, Elżbiecie, Apostołom i wszystkim spotkanym na drodze życia ziemskiego.

Nasza Matka Klara bardzo gorliwie naśladowała Niebieską Matkę. Jej służebność była widoczna dla wszystkich, którzy ją spotykali. Sama w medytacji rozważa: "Codzienna praktyka

Reguły to praktyka miłości Bożej, a cóż słodszego? Cóż pomnaża obficiej skarb zasługi, świetniejszą zapewnia koronę?"

Prośmy usilnie, aby mogła stać się błogosławionym wzorem i pomocą na królewskiej drodze służby miłości. 

Pisma św. J.S. Pelczara

Polecane

loading...
Serce Boże
św. J.S. Pelczar
bł. Klara Szczęsna

Przyjęcie do postulatu

Siostry Sercanki

ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

Garncarska 24, 31-115 Kraków

generalat@sercanki.org.pl 
tel. 12 422 57 66, 885 556 886

13 1240 1431 1111 0000 1046 0654
Bank PEKAO S.A. I/O Kraków, Rynek Gł. 31

Dziękujemy za wszelkie ofiary.

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Ochrona danych

Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego,
31-115 Kraków, ul. Garncarska 24,
tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.

Informacja o cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kontakt z administratorem:

webmaster@sercanki.org.pl