2013/06/08 Sympozjum u Księży Sercanów - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
"Odnowić pamięć o miłości Boga" to tytuł sympozjum, jakie odbyło się we wspomnienie Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny w dniu 8 czerwca 2013 r., w sali konferencyjnej domu zakonnego Księży Sercanów - Domus Mater w Krakowie.

Spotkanie zorganizował Sercański Ośrodek Krzewienia Kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, jaki powstał w 2011 r. w Lublinie. Sympozjum wpisuje się w przygotowania do obchodów 250. rocznicy ustanowienia święta Najświętszego Serca Jezusa w Polsce (1765 r.).

Większość uczestników spotkania to przedstawiciele wspólnot zakonnych o sercańskiej duchowości. Zgromadzenie Służebnic Najśw. Serca Jezusowego reprezentowały: przeł. gen. M. Agnieszka Kijowska wraz z Radą Generalną, przełożone prowincjalne polskich Prowincji, radne prowincjalne, siostry mistrzynie oraz siostry ze wspólnot krakowskich.

Program spotkania przewidywał 8 referatów dotyczących historii kultu Najśw. Serca Jezusowego na tle zbliżającego się jubileuszu ustanowienia święta, zagadnień teologicznych i pastoralnych.

Jeden z referatów, który wygłosił ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, przypomniał zebranym o darach Najśw. Serca Jezusa, jakimi są: Eucharystia, Kościół i Maryja.

Prelegent zwrócił uwagę na wymowę ocalającego działania Pana Jezusa dla ludzi. Jezus, który ocala nas, nie ocalił samego siebie - mówił ks. Ferdek. Ocalenie jest świętością i sprawiedliwością człowieka. Ponieważ człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, dlatego może uczestniczyć w świętości Boga.

Na bardzo praktyczne zastosowanie kultu Najśw. Serca Jezusowego w duszpasterstwie zwrócił uwagę o. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP, który wskazał na konkretne środowiska, jakie należałoby objąć duszpasterstwem przenikniętym duchowością Serca Jezusowego.

Celem sympozjum było wypracowanie założeń pastoralnych, które przełożą się na konkretne propozycje form propagowania kultu Serca Jezusowego.

Zwieńczeniem sympozjum była Msza św. w kaplicy Domus Mater, której przewodniczył ks. dr Artur Sanecki, przełożony prowincjalny księży sercanów. Homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Michałek SCJ.

copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści