2013/12/26 Kolędowanie Misyjne w Jaśliskach - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Kolędowanie Misyjne jest w Polsce tradycją jeszcze dość młodą. Pierwsi kolędnicy wyruszyli z Ewangelią do polskich domów w 1993 r. z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych. Inspiracją do misyjnego wymiaru kolędowania był ponad 40-letni zwyczaj silnie zakorzeniony w krajach języka niemieckiego, zwłaszcza w Austrii i Niemczech.

  • Cele kolędowania są następujące:
  • Niesienie radości Bożego Narodzenia jak największej liczbie rodzin parafii
  • Dzieci-kolędnicy stają się ewangelizatorami w środowisku, ale również poprzez swoje zaangażowanie ewangelizują same siebie, także wzajemnie

  • Ważne jest również nawiązywanie do ginącej tradycji i podtrzymywanie polskiego zwyczaju kolędowania w czasie Świąt
  • Wartością tej akcji jest jej uniwersalność. Zapraszamy wszystkie dzieci, by włączyły się w kolędowanie misyjne.
  • Misyjny wymiar kolędy wyraża się także w zebranych ofiarach. Przez te ofiary włączamy się w konkretną pomoc przewidzianą przez projektkolędniczy, albo przez przekazanie ofiar do rozporządzenia przez Papieskie Dzieła Misyjne z siedzibą w Warszawie.

W naszej jaśliskiej parafii kolędowanie misyjne zaistniało dopiero po raz trzeci. Ale widać już zrozumienie dla tej idei, gdyż dzieci chętnie się zgłaszają i każdego roku powiększa się liczba grup kolędniczych. W tym roku w Święto św. Szczepana po uroczystym rozesłaniu w Sanktuarium i w kościele filialnym w Woli Niżnej na kolędę wyruszyło czterdzieści dzieci w grupach pięcioosobowych.

Pomocą w organizacji kolędowania służą rodzice kolędników. Oni też biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w trasie.

Kolędnicy wrócili szczęśliwi po spełnionym zadaniu ewangelizacyjnym. Z radością liczyli zebrane ofiary pieniężne, ale najwięcej uciechy mieli, gdy dzielili między siebie otrzymane od parafian kosze słodyczy, owoców i inne drobiazgi.

Dziękujemy dzieciom za kolędniczy trud, rodzicom za pomoc i opiekę nad dziećmi, parafianom za serdeczne przyjęcie naszych małych misjonarzy. Bóg zapłać.

copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści