2015/02/02 Dzień sercańskiej wspólnoty w Rzymie - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
2 lutego w Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie przy Via Cassia sercańskie wspólnoty z Rzymu i Genzano di Roma przeżywały swój dzień wspólnoty. Spotkanie, które było szczególną okazją do dziękczynienia za 250. rocznicę ustanowienia liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa na ziemiach polskich, zgromadziło 19 sióstr. Posługi słowa i przewodniczenia Mszy św. podjął się, poproszony przez siostry, ks. Łukasz Ogórek - sercanin, studiujący w Rzymie. Program dnia przewidywał czas słuchania, wspólną modlitwę (adorację i Eucharystię) oraz spotkanie w siostrzanym gronie. Treść wygłoszonych konferencji koncentrowała się wokół dynamiki miłości objawionej w tajemnicy Jezusowego Serca, a wyrażonej w słowach 1 Listu św. Jana "Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga" (1J 4,7). Po wspólnym obiedzie, ok. godz. 15.00, siostry zgromadziły się w domowej kaplicy na wspólnej adoracji, zakończonej aktem oddania Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Był też czas poświęcony wspólnej refleksji i szukaniu odpowiedzi na temat sercańskiej tożsamości, charyzmatu i realizowania go w codzienności. Spotkanie animowała s. P. Kordelia Walczak.

copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści