2015/06/06 Konkursy dla dzieci i młodzieży z okazji zbliżającej się rocznicy 250. - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Z okazji zbliżającej się 250. rocznicy ustanowienia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa na ziemiach polskich, na jesieni ubiegłego roku Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego podjęło projekt zorganizowania konkursów dla dzieci i młodzieży związanych z tą rocznicą. Patronat honorowy nad konkursem objęła przełożona generalna zgromadzenia M. Agnieszka Kijowska, zaś w wykonanie tego projektu zaangażowały się siostry katechetki.

Konkurs dla młodzieży
Celem jubileuszowego konkursu dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych było pogłębienie znajomości życia św. Marii Małgorzaty Alacoque, poznanie czterech wielkich objawień Najświętszego Serca, pogłębienie znajomości symboliki Serca Pana Jezusa, pobudzenie zainteresowania kultem Najśw. Serca Jezusowego oraz inspiracja do apostolskiego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej. Konkurs został przeprowadzony w trzech szkołach w których pracują siostry sercanki: w Częstochowie, Łodzi i we Frysztaku. Brało w nim udział 39 uczniów.

Na I etapie szkolnym uczniowie przygotowywali prace w dwóch kategoriach: literackiej i multimedialnej nt: Interpretacja proroctwa Ezechiela "Dam wam serce nowe i nowego ducha tchnę w wasze wnętrze Ez 36, 26a" w oparciu o objawienia Serca Bożego Marii Małgorzacie Alacoque.

Natomiast uczestnicy drugiego etapu pisemnie odpowiadali na pytania sprawdzające ich znajomość historii kultu i objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Finał konkursu odbył się w dniu 29 maja 2015 roku w Domu Generalnym Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie. Finaliści przedstawili prezentacje multimedialne nt.: Jak uratować niejedno serce animując szerzenie kultu Najświętszego Serca Jezusowego wg. objawień św. Marii Małgorzaty Alacoque.

Główna Komisja Konkursowa przyznała:
I miejsce dla Weroniki Kamińskiej i dla Jakuba Mrozika
II miejsce dla Wiktorii Szydłowskiej

Nagrodą dla finalistów konkursu był dwudniowy pobyt w Krakowie, w Domu Generalnym Zgromadzenia. Przy tej okazji mogli oni obejrzeć Wawel, Rynek Krakowski ze znajdującym się pod jego płytą Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, podziwiać Kraków nocą, a także nawiedzić Sanktuarium św. Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Muzeum św. Jana Pawła II w Wadowicach.

Konkursy dla dzieci
Dla dzieci ze szkół podstawowych zorganizowane zostały 3 konkursy: Konkurs wiedzy dla dzieci z kl. II - III, konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkola i kl. I - III, oraz konkurs plastyczny dla kl. IV - VI.

Celem konkursu wiedzy "Serce dla Serca" było pogłębienie wiadomości o nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa wśród dzieci, a także rozbudzenie kultu do Serca Jezusowego w oparciu o objawienia św. Małgorzaty Marii Alacoque.

Przygotowując prace na konkurs plastyczny - pt. "Serce dla Serca" o tematyce "Serce Pana Jezusa" dzieci czerpały wiedzę z objawień Pana Jezusa Św. Małgorzacie i Litanii do Najśw. Serca Pana Jezusa. Pracę plastyczną należało wykonać dowolną techniką w formacie A-3, np. malarstwo, wydzieranka, rysunek itp.

Na etap szkolny konkursu plastycznego uczniowie klas IV - VI przygotowali prace formatu A3 techniką dowolną na temat: "Wielkie objawienia Najświętszego Serca Jezusa przekazane światu przez św. Marię Małgorzatę Alacogue".

Na etap rejonowy uczniowie według regulaminu przygotowywali książeczki pierwszo piątkowe na temat: "Obietnice dane przez Pana Jezusa dla czcicieli Jego Najświętszego Serca - pierwsze piątki miesiąca".

Pierwszy etap dla wszystkich trzech kategorii konkursu przeprowadzono w szkołach do 13.03.2015 r.

W Konkursie Wiedzy "Serce dla Serca" na poziomie kl. II i III szkoły podstawowej brało udział 189 dzieci.

W Konkursie Plastycznym "Serce dla Serca" dla dzieci z przedszkola i kl. I - III szkoły podstawowej na terenie całej Polski brało udział 437 dzieci, a w Konkursie Plastycznym "Oto Serce" dla kl. IV - VI szkoły podstawowej uczestniczyło 310 uczniów.

Drugi etap międzyszkolny odbywał się w wyznaczonych rejonach (domach zakonnych) do 18.04.2015 r.

ETAP OGÓLNOPOLSKI
Wytypowani finaliści wszystkich konkursów zostali zaproszeni do Domu Generalnego w Krakowie w dniu 6.06.2015 od godz.11.30, gdzie odbyło się wręczenie nagród.

Najpierw przełożona generalna Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego M. Agnieszka Kijowska wręczyła dyplomy finalistom Konkursu Wiedzy, następnie miało miejsce ogłoszenie wyników konkursów plastycznych.

W konkursie: "Serce Pana Jezusa" dla dzieci z przedszkola i kl. I - III szkoły podstawowej Komisja Konkursowa przyznała:
I miejsce dla Mai Kubicy – uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 8 w Częstochowie
II miejsce dla Bartłomieja Nosala – ucznia Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu
III miejsce dla Julii Kujawy – uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słupcy

Za udział w konkursie plastycznym pt. "Oto Serce" dla uczniów szkół podstawowych klas IV - VI którzy przygotowali prace na temat: "Obietnice dane przez Pana Jezusa dla czcicieli Jego Najświętszego Serca – pierwsze piątki miesiąca" Główna Komisja Konkursowa przyznała:
I miejsce dla Klaudii Gonery – uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 8 w Częstochowie
I miejsce dla Emilii Czerniak – uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słupcy
II miejsce dla Marii Predel – uczennicy Zespołu Szkół Nr 74 w Warszawie

Klaudia Gonera:
Emilia Czerniak:
Maria Predel:
Prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie w Domu Generalnym Zgromadzenia oraz zamieszczone na jego stronie internetowej. Nagrodą dla wszystkich finalistów było zaproszenie do Domu Generalnego Sióstr Sercanek w Krakowie, a także możliwość nawiedzenia Sanktuarium św. Jana Pawła II lub Muzeum św. Jana Pawła II w Wadowicach.

copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści