2016/12/11 Zaproszenie do SRŚ w Słomnikach - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Zaproszenie do SRŚ w Słomnikach


11 grudnia 2016 r. w kościele parafialnym w Słomnikach setki osób podczas pięciu Mszy Świętych wysłuchało katechezy na temat istoty kultu Najświętszego Serca oraz zachęty do włączenia się w szeregi SRŚ. Moc działania Serca Jezusa w ludzkich sercach ukazana została w świadectwie, którym podzieliła się Danuta Jasica. Katechezę poprowadziła s. Helena Łukasik.

Dziękujemy Bogu za otwartość naszych pasterzy, którzy rozumieją potrzebę nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa w dzisiejszych czasach. Dziękujmy także za ludzi, którzy pragną gromadzić się przy Bożym Sercu. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy potrafiły wszędzie z zapałem ukazywać przebite, miłujące Serce i pozyskiwać dla Niego gorliwych czcicieli - wyznała moderatorka grupy dorosłych członków SRŚ.

Siostra Helena i pani Danuta serdecznie dziękują Księdzu Dziekanowi Stanisławowi Włosowiczowi i kapłanom współpracownikom za umożliwienie głoszenia chwały Bożego Serca. Wyrazy wdzięczności za serdeczne przyjęcie kierują również do s.p. Jolanty Koźlak i całej wspólnoty sióstr.

copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści