2016/12/24 Życzenia na Boże Narodzenie - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
"Narodzi się nam Malutki,
a zwać się będzie Bogiem mocnym.
Zasiądzie na tronie Dawida ojca swojego
i będzie panował potężnym ramieniem."
/fragment Nowenny do Dzieciątka Jezus/


Kiedy nadeszła pełnia czasów, Słowo stało się Ciałem, potęga Wszechmocnego objawiła się w postaci Dziecięcia, a ciemność zajaśniała blaskiem chwały. Wcielenie Bożego Syna stało się początkiem naszego zbawienia.

Życzymy, by Święta Narodzenia Pańskiego, które wprowadzają nas w tajemnicę odwiecznej miłości Boga do każdego człowieka, pozwoliły zatrzymać się u wejścia do betlejemskiej groty i zaczerpnąć duchowych sił w bliskości Jezusa, Maryi i Józefa.

Niech te święte dni będą przepełnione wzajemną miłością, ciepłem rodzinnych spotkań i radością z przebywania w obecności Księcia Pokoju, który już przed wiekami zapragnął królować w naszych sercach. Łamiąc się świątecznym opłatkiem, życzymy również odkrywania duchowych owoców Jubileuszu Miłosierdzia i błogosławieństwa Bożego Serca w nadchodzącym Roku Pańskim 2017.

Z darem modlitwy przy żłóbku Pana
Siostry Sercanki

copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści