2017/04/16 Życzenia wielkanocne - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
[image:image-1]

Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. (Mt 28, 9-10)

Jezus sam wychodzi nam naprzeciw i pozwala się znaleźć w swoim Kościele. Stając przed Nim z bosymi stopami nadziei, dotykając Go pustą ręką naszego ubóstwa, pragniemy patrzeć na Niego oczami miłości i słuchać Go otwartym uchem wiary.

Szukaj Jezusa, na pewno Go znajdziesz! Zmartwychwstały stanie przed tobą i pozdrowi Cię: Witaj! Upadnij Mu do nóg i złóż Mu pokłon. A potem, spiesząc się, idź z bojaźnią, ale i z wielką radością powiedzieć wszystkim, gdzie mają iść, aby Go spotkać.

Z serdecznym pozdrowieniem i darem modlitwy

s. Olga Podsadnia
przełożona generalna

Wielkanoc 2017

copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści