2017/09/21 Narodowy Kongres Trzeźwości w Warszawie - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Narodowy Kongres Trzeźwości w Warszawie


O zniszczonych więziach rodzinnych, uśpionych sumieniach Polaków i propagowaniu fałszywych iluzji szczęścia mówili eksperci do spraw uzależnień podczas Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 21-23 września 2017 r.
 
W spotkaniu zorganizowanym przez Zespół Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości wzięli udział kapłani, siostry zakonne, wspierające osoby dotknięte problemem alkoholizmu, a także świeccy propagatorzy abstynencji, w tym członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Zgromadzenie Sióstr Sercanek reprezentowała s. Emilia Purc, posługująca w Duszpasterstwie Trzeźwości.

Kongres rozpoczął się Mszą Świętą w kościele akademickim  pw. św. Józefa w Warszawie, którą sprawował ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP.

Uczestnicy trzydniowego spotkania zgromadzeni w Auli im. Roberta Szumana wysłuchali m. in. prelekcji ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, o. prof. Jacka Salija OP, który przedstawił biblijny aspekt wstrzemięźliwości, a także dr. hab. Krzysztofa Wojcieszka, współtwórcy Narodowego Programu Trzeźwości i prof. dr hab. Marii Ryś, która  w swoim wystąpieniu omówiła czynniki wpływające na umocnienie więzi rodzinnych i ochronę przed zagrożeniami alkoholizmu.  

Podczas kongresu został także odczytany list prezydenta Andrzeja Dudy, w którym podkreśla, że wszyscy są odpowiedzialni za rozwój społeczny naszej Ojczyzny i zobowiązani do troski o pielęgnowanie właściwych postaw obywatelskich. Zebrani wysłuchali również listu premier Beaty Szydło, która zaznaczyła, że walka z alkoholizmem jest konieczna, aby Polska była wolnym, silnym i niezależnym krajem.

Uczestnicy spotkania odśpiewali również Hymn Narodowego Kongresu Trzeźwości, którego słowa są wyraźną zachętą do powierzenia naszego kraju w ręce Maryi, Królowej Polski, oraz podejmowania konkretnych działań na rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu.

Dopełnieniem tego wydarzenia była Niedziela Modlitw o Trzeźwość Narodu, którą obchodziliśmy w całej Polsce nazajutrz po zakończeniu kongresu.

Honorowy patronat nad tą narodową uroczystością objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści