2018/04/01 Życzenia wielkanocne - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Życzenia wielkanocne


Bądź dla nas, Jezu, radością
i światłem Paschy wieczystej!
/z hymnu brewiarzowego/

Weseli się niebo i ziemia, dobry Bóg przez swojego Syna pokonał śmierć i otworzył nam bramy wiecznego życia. Chrystus, który żyje na wieki, trwa w Kościele, napełnia duchem łaski i prawdy swoich wiernych, w sercach Jemu posłusznych roznieca żar miłości. Niech te słowa liturgii wielkanocnej popłyną z głębi naszych serc, jako wyraz wdzięczności i miłości za dary płynące z przebitego Serca Zbawiciela.

Życzę, aby święta wielkanocne były szczęśliwym czasem radosnych spotkań ze Zmartwychwstałym - w słowie Bożym, w sakramentach świętych, w drugim człowieku.

Niech połączy nas wyśpiewana razem z całym narodem, przeżywającym w tym roku 100-lecie odzyskania niepodległości, pieśń dziękczynienia i nadziei: Ciebie Boga wysławiamy…, Tobie, Boże, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki!

m. Olga Podsadnia
przełożona generalna

Wielkanoc 2018
copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści