2018/07/19 Edukacja uniwersytecka zakończona - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Edukacja uniwersytecka zakończona
Dla kilkunastu sióstr sercanek rozpoczął się kolejny rok akademicki, natomiast cztery siostry w minionym roku 2017/2018 ukończyły studia i obroniły prace magisterskie i licencjackie:

18 czerwca s. Augustiana Wierzbicka obroniła pracę magisterską zatytułowaną: Biblijny obraz Boga Ojca i jego percepcja wśród młodzieży, a tym samym zakończyła studia teologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

12 lipca s. Teresita Zawiła obroniła pracę magisterską na kierunku Pedagogika Specjalna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tytuł pracy brzmiał: Stymulacja rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem literatury.

17 lipca s. Doloroza Jeziorska otrzymała tytuł magistra na kierunku Malarstwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Owocem kilkuletniej artystycznej pracy siostry, obok wielu obrazów wykonanych techniką olejną, jest galeria pt.: Szkaplerze, a także część pisemna pracy zatytułowana: Zespoły  mozaikowe Centrum Aletti w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mozaik zdobiących wnętrze Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

19 lipca s. Edwina Nabiałkowska zakończyła edukację na kierunku Rachunkowość i controlling Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Napisała pracę licencjacką na temat organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych na podstawie Przedszkola Sióstr Sercanek w Krakowie.

Gratulujemy siostrom pomyślnego zakończenia edukacji i życzymy owocnego korzystania ze zdobytej podczas studiów wiedzy.

copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści