2018/10/15 Wręczenie nagrody Rektora UPJPII s. Augustianie Wierzbickiej - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Wręczenie nagrody Rektora UPJPII s. Augustianie Wierzbickiej


W przeddzień 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 15 października 2018 r., Uniwersytet Papieski, któremu patronuje św. Jan Paweł II, zainaugurował kolejny rok akademicki. Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią w Kolegiacie św. Anny w Krakowie  której przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, a homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej.

We Mszy Świętej koncelebrowanej przez biskupów i kilkudziesięciu kapłanów uczestniczyli profesorzy, studenci oraz przedstawiciele zgromadzeń zakonnych. Wśród nich były także siostry sercanki: s. wik. Margerita Gruca, s. as. Wiktoria Bogusz i s. p. Augustiana Wierzbicka.

W homilii Ksiądz Biskup nawiązując do słów patrona uczelni przypominał, że podstawowym zadaniem środowisk naukowych i akademickich jest poszukiwanie i głoszenie prawdy.

Po Eucharystii uczestnicy inauguracji przeszli w ceremonialnym pochodzie do Filharmonii Krakowskiej na dalszą część uroczystości.

Po powitaniu księży biskupów, rektorów innych wyższych uczelni i wszystkich gości, głos zabrał ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor UPJPII, omawiając aktualną sytuację uczelni oraz plany na najbliższy rok.

Następnie ks. kard. Stanisław Dziwisz wygłosił wykład przybliżający bogactwo nauczania św. Jana Pawła II zatytułowany Pontyfikat dla Kościoła i świata.

Słowa zachęty do głoszenia prawdy o Chrystusie, Kościele i świecie skierował do zebranych Wielki Kanclerz Uniwersytetu Jana Pawła II ks. abp Marek Jędraszewski.

Spotkanie zakończyło się wręczaniem Nagród Rektora profesorom i studentom, którzy poprzez wybitne prace naukowe przyczynili się do rozwoju dorobku intelektualnego uniwersytetu. Wspomnianą nagrodę za najlepszą pracę magisterską uzyskaną na Wydziale Teologicznym otrzymała s. Augustiana Wierzbicka. Jej praca dyplomowa nosi tytuł: Biblijny obraz Boga Ojca i jego percepcja wśród młodzieży.

W uroczystej ceremonii wręczania Nagród Rektora wraz z profesorami i studentami uczestniczyły siostry sercanki: m. gen. Olga Podsadnia  i s. as Hieronima Galas.

zobacz także:

copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści