2018/10/19 Spotkanie Sióstr Przełożonych w Krakowie - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Spotkanie Sióstr Przełożonych w Krakowie


Powołanie – formacja – więź z Chrystusem – pod takim hasłem przebiegło w dniach 19 – 21 października 2018 r. doroczne spotkanie sióstr przełożonych w domu generalnym w Krakowie.

Wzięły w nim udział: m. gen. Olga Podsadnia wraz z zarządem generalnym, przełożone polskich prowincji: m. Auxilia Felisiak z Rzeszowa i m. Marianna Łacina z Częstochowy wraz z zarządami prowincjalnymi, siostry przełożone polskich wspólnot, przedstawicielki z Rzymu i Ukrainy oraz siostry mistrzynie.

Sesja rozpoczęła się nabożeństwem różańcowym i Mszą Świętą w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa przy ul. Garncarskiej w Krakowie. Po modlitwie i kolacji siostry zgromadziły się w sali kapitulnej domu generalnego, aby wysłuchać krótkiej konferencji wprowadzającej, którą wygłosił o. dr Marek Kotyński CSsR z Warszawy. Do Sióstr Przełożonych zwróciła się również Matka Generalna Olga, zapoznając je z tematyką sobotnich obrad.

Kolejny dzień rozpoczął się wspólną modlitwą brewiarzową, rozmyślaniem i Eucharystią w kaplicy Domu Rekolekcyjnego św. Józefa Sebastiana Pelczara.  

Przed południem Ojciec wygłosił siostrom konferencję o formacji w świetle dokumentu Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zatytułowanego Młode wino, nowe bukłaki.

Następnie m. gen. Olga Podsadnia omówiła z Siostrami Przełożonymi bieżące sprawy Zgromadzenia.

Po obiedzie i modlitwie indywidualnej uczestniczki sesji spotkały się z s. ek. Dolores Dybaś, a potem z Matkami Prowincjalnymi. Siostry zwiedziły również nowo wyremontowany budynek Bursy im. bł. Matki Klary Szczęsnej, znajdujący się przy pl. gen. Sikorskiego 13. Zwieńczeniem obrad było wieczorne spotkanie podsumowujące zagadnienia podjęte podczas zjazdu.

W niedzielę, po Mszy Świętej i śniadaniu z rekreacją, Siostry Przełożone wyruszyły w podróż powrotną do swoich wspólnot.
copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści