2019/01/12 Opłatek sercańskich wspólnot świeckich w Łodzi - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Opłatek sercańskich wspólnot świeckich w Łodzi


W sobotę, 12 stycznia 2019 r., w Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi miało miejsce spotkanie opłatkowe, które po raz pierwszy zgromadziło zarówno członków Dziecięcej Rodziny Sercańskiej, jak również dorosłych tworzących łódzką wspólnotę Sercańskiej Rodziny Świeckich.

W spotkaniu wzięli udział ks. prał. Tadeusz Weber, proboszcz parafii. ks.  Tomasz Falak i ks. Krzysztof Górski oraz s. p. Cecylia Bylewska i s. Zuzanna Citak ze wspólnoty przy ul. Łąkowej.

Opłatek rozpoczął się odczytaniem życzeń od m. gen. Olgi Podsadniej i dekretu o odpustach z okazji 125-lecia założenia Zgromadzenia Sióstr Sercanek.

Następnie życzenia złożył Ksiądz Prałat. Dał w nich wyraz swojej radości z faktu, że w parafii udało się utworzyć dwie grupy czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego. Zaznaczył również, że zaangażowanie członków sercańskich wspólnot oraz ich świadectwo budowania serdecznych więzi jest wielkim darem dla Kościoła lokalnego.

fot. Kamila Rudkowska
copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści