2019/02/03 Dziękczynienie za 125 lat istnienia Zgromadzenia Służebnic Najśw. Serca Jezusowego w sercańskiej wspólnocie w Issy les Moulineaux - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Dziękczynienie za 125 lat istnienia Zgromadzenia Służebnic Najśw. Serca Jezusowego
w sercańskiej wspólnocie w Issy les Moulineaux


Niedziela 3 lutego 2019 r. była dniem dziękczynienia w naszej wspólnocie w Seminarium Polskim w Issy les Moulineaux za 125 lat istnienia Zgromadzenia Służebnic Najśw. Serca Jezusowego.

Z okazji Jubileuszu i Dnia Życia Konsekrowanego, zaprosiłyśmy na wspólne świętowanie w duchu radości i dziękczynienia za dar powołania do służby Bogu i człowiekowi,  także inne wspólnoty zakonne. Na zaproszenie odpowiedziało i przybyło 18 sióstr z 7 polskich zgromadzeń zakonnych, pracujących w Paryżu i okolicach. Do obecnych na uroczystości należeli także: ks. dr Krystian Gawron, wicerektor Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, ks. prof. Józef Woliński i pomagający nam w organizacji Pan Robert Karpiński.
Na początku spotkania s. p. Genowefa Kołacz przywitała zebranych gości i zaprosiła do wysłuchania i obejrzenia krótkiej prezentacji o naszym Zgromadzeniu, którą przedstawiły s. Chrystyna Guz i s. Anastazja Cisek.

Mottem i myślą przewodnią prezentacji były słowa Ojca Świętego Franciszka skierowane do osób zakonnych: „…o przeszłości należy pamiętać z WDZIĘCZNOŚCIĄ, z PASJĄ przeżywać czas obecny, a przyszłość przyjmować z NADZEJĄ.”

Po prezentacji odpowiadałyśmy na pytania uczestniczek dotyczące naszego Zgromadzenia, a następnie po krótkiej przerwie na kawę i ciastko wysłuchałyśmy konferencji ks. wicerektora Krystiana Gawrona pt.: „Wyzwania dla sióstr Sercanek na XXI wiek”. Prelegent przypomniał krótko historię życia naszych Założycieli św. Józefa Sebastiana Pelczara i błogosławionej Matki Klary Ludwiki Szczęsnej, oraz przedstawił okoliczności powstania Zgromadzenia Służebnic Najśw. Serca Jezusowego. W swoim przemówieniu podkreślił, że: „współczesnej cywilizacji brakuje po prostu serca. Humanizm bez serca staje się okrutny i wyrachowany, a działalność humanitarna bez serca po prostu upokarza". Za papieżem Franciszkiem  mówił    też o potrzebie czułości, "... ażeby relacje miedzy ludźmi nie upodobniły się do robotów”, dlatego podkreślił, że: "charyzmat sióstr Sercanek – tak mocno akcentujący wymiar serca –  jest dzisiaj ogromnie na czasie, jest aktualny bardziej niż kiedykolwiek. Święty Biskup Pelczar i Błogosławiona M. Klara Szczęsna, pierwsi nadali temu sens i motywację,  odnaleźli się przy Najświętszym Sercu Jezusa. Mając serce i patrząc w serce jak wielkich dokonali rzeczy! Niesamowity wzór kultury spotkania, dlatego ich dziś nadal trwa i nadal przynosi błogosławione owoce."

Na zakończenie konferencji ks. wicerektor wyraził podziękowanie siostrom pracującym na co dzień w Seminarium Polskim słowami: „125-lecie powstania Zgromadzenia Służebnic Najśw. Serca Jezusowego jest piękną okazją żeby naszym siostrom Sercankom wyrazić najgłębsze uznanie i wdzięczność. W duchu świętych Założycieli cicho, skromnie, wiernie i ofiarnie, nie szczędzą swego serca w jakże ważnej misji Kościoła – Matki...  Jestem pewien, ze Duch Święty wskaże Zgromadzeniu śmiałą i nową ewangelizację spotkania."

Następnie wszyscy zebrani udali się do kaplicy seminaryjnej gdzie sprawowana była Msza Święta dziękczynna za 125 lat istnienia Zgromadzenia sióstr sercanek z prośbą o dalsze błogosławieństwo i łaskę nowych powołań. Mszy świętej przewodniczył ks. Bogusław Brzyś, rektor Polskiej Misji Katolickiej, a wraz z nim koncelebrowali: ks. dr Krystian Gawron, ks. prof. Józef Woliński i ks. Eugeniusz Szyszka, kapelan domu PMK w Lourdes. Uroczystą Eucharystię swoim talentem muzycznym ubogaciła s. Honorata Majewska posługująca jako organistka w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP  przy Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu.

Na zakończenie spotkania miał miejsce poczęstunek, po którym każdy z gości otrzymał piernikowe serce zawierające cytat z Pisma Świętego lub myśl z pism św. J.S. Pelczara, bł. Matki Klary czy św. Małgorzaty Marii Alacoque. Każda ze wspólnot otrzymała też zapalony lampion – symbol naszej postawy wobec dzisiejszego świata.

Wdzięczne jesteśmy Bogu za ten piękny dzień, za możliwość spotkania z innymi siostrami i podzielenie się z nimi naszą radością oraz za wspólne Te Deum wyśpiewane Bogu za Jego niezmierzony ogrom łask.

                                                                                            Wspólnota z Seminarium

copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści