2019/03/06 Nabożeństwa wielkopostne w kościele Sióstr Sercanek w Krakowie - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Nabożeństwa wielkopostne w kościele Sióstr Sercanek w Krakowie:


Przypatrzcie się Ukrzyżowanemu i poznajcie to źródło, z którego wszystkie łaski na nas spływają. Bo przez krzyż pojednał nas Pan Jezus ze swoim Ojcem; przez krzyż wyjednał nam niebo; przez krzyż wybawił nas od śmierci wiecznej, a dał życie nieśmiertelne. A więc spieszcie grzesznicy do krzyża, bo w nim zbawienie wasze, bo z niego płynie Krew odkupienia na obmycie dusz waszych.
św. Józef Sebastian Pelczar


Droga Krzyżowa we wtorki o godz. 18.00

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątki o godz. 18.00
Msza Święta z uczczeniem relikwii Krzyża Świętego w piątki o godz. 18.30

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17.15
(kazania pasyjne głosi o. Ryszard Jarmuz OFMConv)

Kazania pasyjne o. Ryszarda Jarmuza OFMConv
II Niedziela Wielkiego Postu, Gorzkie Żale, 17 marca 2019 r.
00:00
I Niedziela Wielkiego Postu, Gorzkie Żale, 10 marca 2019 r.
00:00
copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści