2019/03/13 Obrona rozprawy doktorskiej s. Jadwigi Moniki Kupczewskiej - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Obrona rozprawy doktorskiej s. Jadwigi Moniki Kupczewskiej


S. Jadwiga M. Kupczewska 13 marca 2019 r. obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w latach 1945 – 1989. Praca napisana na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Szczepaniaka została oceniona bardzo pozytywnie.

Obrona pracy odbyła się w Sali Senackiej przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej pod przewodnictwem ks. prof. dra Jacka Urbana, dziekana WHiDK. W spotkaniu uczestniczyła m. gen. Olga Podsadnia wraz z zarządem generalnym, m. prow. Marianna Łacina wraz zarządem prowincjalnym, s. p. Joanetta Pilacka z siostrami z domu generalnego, siostry z Krakowa, Częstochowy i Kamesznicy oraz o. Rafał Antoszczuk OFMConv, kapelan sióstr.

Podczas obrony siostra doktorantka przedstawiła główne założenia rozprawy, a po wysłuchaniu zdania recenzentów s. dr hab. Agaty Mirek, prof. KUL i ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego ustosunkowała się do zadanych przez nich pytań.

Obrona dysertacji była ostatnim etapem przewodu doktorskiego s. Jadwigi M. Kupczewskiej, który zakończy się nadaniem jej stopnia doktora.

Po ogłoszeniu pozytywnej opinii o rozprawie Siostra podziękowała komisji, promotorowi, recenzentom oraz wszystkim siostrom i gościom. Wyrazy wdzięczności skierowała także do matek i sióstr, które w ciągu minionych lat pisania pracy wspierały ją swoją pomocą. Na zakończenie spotkania Siostra przyjęła od zebranych wyrazy uznania i podziękowania. Wykonano również pamiątkową fotografię.

copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści