2019/04/15 15 kwietnia 2019 r. – 125. rocznica założenia Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
15 kwietnia 2019 r. – 125. rocznica założenia Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego


15 kwietnia 2019 r. minęło dokładnie 125 lat od momentu, w którym św. Józef Sebastian Pelczar, ówczesny kanonik krakowskiej kapituły katedralnej i profesor UJ we współpracy z Ludwiką Szczęsną, a dziś bł. Matką Klarą, powołał do istnienia Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Tego dnia siostry sercanki w Polsce i na świecie dziękowały Bogu za dar sercańskiej rodziny zakonnej i wszystkie łaski otrzymane w minionym czasie.

Porannej Eucharystii w krakowskim kościele sióstr przy ul. Garncarskiej przewodniczył o. Rafał Antoszczuk OFMConv, kapelan wraz z ks. prof. dr. hab. Łukaszem Kamykowskim i ks. kan. Andrzejem Lichosytem.

Na początku Mszy Świętej celebrans odczytał list Ojca Świętego Franciszka skierowany do Zgromadzenia z okazji Jubileuszu. Ojciec Święty udziela papieskiego błogosławieństwa przełożonej generalnej m. Oldze Podsadniej i wszystkim siostrom oraz zachęca je do „pielęgnowania w sobie wrażliwości matki i siostry, która widzi, słyszy i współodczuwa z innymi”.

W homilii o. Rafał Antoszczuk OFMConv przypomniał słowa św. Józefa Sebastiana Pelczara wypowiedziane w dniu oficjalnego zawiązania Zgromadzenia, w których Ojciec Założyciel wyznaczył siostrom drogę do zjednoczenia z Bogiem poprzez szerzenie miłości do Boskiego Serca Jezusa, ufnego oddania się pod opiekę Maryi, Matki i Mistrzyni życia duchowego, oraz służbę dziewczętom, chorym i najbardziej potrzebującym.

Nawiązując do liturgii słowa wyznaczonej na Wielki Poniedziałek celebrans zaznaczył, że każda z sióstr jest „wybrana i podtrzymywana i na każdej spoczął Duch Święty”. Zachęcał też, by „siostry w obliczu tego Jubileuszu na nowo odczytywały głos Serca Boga w swoim sercu i szły za Jezusem” pomimo trudów i wyzwań współczesności, dając świadectwo o Jego miłości.

W południe siostry uroczyście ponowiły śluby zakonne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i wysłuchały tekstu mowy wygłoszonej przez św. Józefa Sebastiana Pelczara dokładnie przed 125 laty, przypominając sobie zachętę Ojca Założyciela do „ochotnego wstępowania na górę doskonałości”.


Wieczornej Eucharystii również przewodniczył o. Rafał Antoszczuk OFMConv. Podczas uroczystej celebracji posługiwali bracia klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Krakowie oraz sercański chór, który po raz pierwszy wykonał pieśni do św. Józefa Sebastiana Pelczara i bł. Matki Klary Szczęsnej, skomponowane z okazji jubileuszu 125. rocznicy założenia Zgromadzenia Sióstr Sercanek.

copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści