2020/01/10 Dyplom doktorski dla s. dr Jadwigi M. Kupczewskiej - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Dyplom doktorski dla s. dr Jadwigi M. Kupczewskiej

fot. Archidiecezja Krakowska Biuro Prasowe

W Akademickiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie 10 stycznia 2020 r. W 623 rocznicę powołania do istnienia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych, medali Zasłużony dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz dyplomów naukowych. Promocje akademickie poprzedziła Eucharystia pod przewodnictwem Wielkiego Kanclerza UPJPII ks. abpa Marka Jędraszewskiego.
 
„Niech ta uczelnia stanie się prawdziwym i dostrzegalnym przez wszystkich ośrodkiem, gdzie promieniuje Boża prawda” – mówił do pracowników uniwersytetu Metropolita Krakowski.

Podczas ceremonii wręczono 39 dyplomów doktorskich, 9 dyplomów doktora habilitowanego oraz 5 dyplomów profesorskich. Wśród osób promowanych, którzy otrzymali dyplomy doktorskie była sercanka – s. dr Jadwiga Monika Kupczewska.

Dzieląc radość ze wspomnianego faktu, wraz z Siostrą Jadwigą w uroczystości wzięli udział: s. as. Wiktoria Bogusz, siostry ze wspólnoty domu generalnego w Krakowie oraz członkowie rodziny i przyjaciele.

13 marca 2019 r. s. dr. Jadwiga M. Kupczewska obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w latach 1945 – 1989. Praca napisana na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Szczepaniaka została wówczas wysoko oceniona i pozostaje niezwykle cennym źródłem wiedzy na temat powojennej historii Zgromadzenia Sióstr Sercanek. (Praca została opublikowana przez Towarzystwo Naukowe KUL).

Siostrze dr. Jadwidze M. Kupczewskiej gratulujemy i życzymy obfitości darów płynących z Najświętszego Serca Jezusowego oraz dalszych sukcesów naukowych.

Promocje Akademickie UPJP2 09.01.2020 r.
copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści