2020/04/12 Życzenia wielkanocne - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Życzenia wielkanocne
Wielkanoc 2020 r.Na radosne święta wielkanocne serdecznie życzę, aby przeżywanie czasu paschalnego pomagało pogłębiać przyjaźń z Chrystusem
i coraz bardziej doświadczać wielkiej miłości płynącej z tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania.

Liturgia okresu wielkanocnego wiele mówi o pokoju i radości. Niech te dary otrzymywane od Zwycięzcy piekła i szatana rozpalą serca, aby w świecie, często smutnym i niespokojnym, każdy człowiek odnajdywał drogę do Boga dzięki doświadczanym w relacjach z innymi wielkoduszności, serdeczności i wyrozumiałości.

Niech Chrystus wypełni szczęściem i pokojem każdą pracę, umacnia w nadziei i miłości oraz uzdalnia do mężnego wyznawania wiary w Jego Zmartwychwstanie. Pod opieką Matki Kościoła święta wielkanocne niech obfitują w łaski i błogosławieństwa.
   W radości paschalnej z darem modlitwy


m. Olga Podsadnia
przełożona generalna

copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści