2020/06/21 Relikwie bł. Matki Klary Ludwiki Szczęsnej w Bachowicach - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Relikwie bł. Matki Klary Ludwiki Szczęsnej w Bachowicach


Bachowice – miejscowość leżąca w archidiecezji krakowskiej, w pobliżu Wadowic. To tutaj, od prawie 100 lat w ołtarzu głównym króluje Najświętsze Serca Pana Jezusa. Dlatego, proboszcz parafii - ks. Jerzy Skórkiewicz, poprosił m. Olgę Ewę Podsadnią –  przełożoną generalną Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego o relikwie bł. Matki Klary Ludwiki Szczęsnej.

Matka Klara była wielką czcicielką Najświętszego Serca Jezusowego. Przez całe życie pragnęła być autentyczną „Służebnicą Najświętszego Serca Jezusowego”, a słowa: „Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu” nie były dla Niej tylko prostym aktem strzelistym, lecz stanowiły program Jej życia. Szerzenie kultu Serca Pana Jezusa stało się ważną misją Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego, którego była współzałożycielką.

Uroczyste wprowadzone relikwii I stopnia bł. Matki Klary Ludwiki Szczęsnej w bachowickiej parafii miało miejsce 21 czerwca 2020 r. Wprowadzenia dokonał ks. kanonik Ryszard Gacek, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Krakowskiej podczas sumy odpustowej ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. każdy otrzymał obrazek z modlitwą o uproszenie łask za wstawiennictwem Błogosławionej.

Dobrze, że w tak trudnym czasie, jakim obecnie przyszło nam żyć, nasza parafia zyskała relikwie bł. Matki Klary Ludwiki Szczęsnej, która może być dla nas wzorem pracy, ubóstwa, pokory, cierpliwości, a nade wszystko ofiarnej służby bliźniemu. Można powtórzyć za bp. Damianem Muskusem OFM, że: „Bł. Klara Szczęsna jest szczególną patronką ludzi, którzy bez rozgłosu pracują, by innym dawać dobro i nie oczekują z tego powodu poklasku”.
J. D.

copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści