Charyzmat Zgromadzenia - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
ZGROMADZENIE
Charyzmat Zgromadzenia
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Congregatio Servularum Sacratissimi Cordis Jesu) zwane popularnie sercankami zostało założone 15 kwietnia 1894 r. w Krakowie przez ks. Józefa Sebastiana Pelczara (kanonizowany w 2004 r.) i m. Klarę Ludwikę Szczęsną (beatyfikowana w 2015 r.).

Źródłem życia duchowego sióstr i działalności, którą podejmują jest kontemplacja Bożej miłości objawionej w Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

Zewnętrznym znakiem duchowości Zgromadzenia jest symbol zranionego Serca Pana Jezusa, który każda  siostra nosi na szkaplerzu. Pozdrowieniem sióstr są słowa: Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Chwała na wieki.

W dniu powstania Zgromadzenia do dwunastu pierwszych sióstr święty dziś, Założyciel, Józef Sebastian Pelczar powiedział:
Służebnice Serca Jezusowego, waszym szczególnym zadaniem ma być praca nad rozszerzeniem nabożeństwa do Boskiego Serca (…). Nie jest ono jeszcze tak gorącym i powszechnym, jak tego pragnie sam Zbawiciel i jak o to się troska Jego Oblubienica – Kościół św. Niechże tedy i waszym staraniem będzie za miłość niezmierzoną odwzajemniać się miłością bez ograniczenia i wynagradzać Panu za zniewagi.

Słowa Założyciela sercańskiej rodziny zakonnej w trafny sposób ujmują istotę charyzmatu, którym siostry żyją. Uwielbianie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tajemnicy Jego Boskiego Serca wyraża się poprzez budowanie zażyłej więzi z Jezusem, będącej źródłem wszelkiego apostolstwa. Wiążąc się z Chrystusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa siostry idą za tym, który jest <jedynie konieczny> i łączą kontemplację z posługą wobec najbardziej potrzebujących.

Miłość do Serca Jezusowego wzywa Służebnice NSJ, podobnie jak wezwało bł. m. Klarę Szczęsną do posługi wobec dziewcząt, dzieci, młodzieży, chorych i ubogich, w Polsce i poza jej granicami, również w  krajach misyjnych.

copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści