Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

Serce Boże

 • Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

  według św. Małgorzaty Marii Alacoque,
  odmawia się w piątki.
  Panie Jezu Chryste, oddaję i poświęcam Twemu
  Najświętszemu Sercu moją osobę i całe moje życie,
  aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce dla nas
  na krzyżu włócznią żołnierza otwarte.

  Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie
  i czynić wszystko z miłości ku Tobie, wyrzekając się
  tego, co się Tobie we mnie nie podoba.

  Boskie Serce Jezusa! Ty bądź moją miłością i drogą
  mojego życia. Serce pełne miłosierdzia, ratuj mnie
  przed atakami złych mocy, przed moją grzesznością
  i słabością, bo w Twojej nieskończonej dobroci 
  pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości.

  Serce pełne miłości, przygarnij mnie do siebie
  i spraw, abym poznała Ojca. Niech Twoja miłość –
  hojny dar Ducha Świętego – tak głęboko przeniknie
  moje serce, żebym zawsze pamiętała o Tobie i wiernie
  Ciebie naśladowała.
   
  Oby imię moje zostało zapisane w Tobie, 
  Serce mojego Boga i Pana, ponieważ bardzo pragnę, 
  aby moim największym szczęściem i pełną radością 
  było żyć i umierać jako Twoja wierna służebnica.
  Amen. 

   

 • Czy i jak propagować dziś duchowość wynagrodzenia Sercu Jezusa w kontekście nauczania św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara?

   W trakcie poprzednich wykładów zapoznaliśmy się z wieloma osobami, którym bliska była idea wynagrodzenia. Zostałam zaproszona, by przedstawić, jak ów rys kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa był obecny w nauczaniu gorliwego promotora tegoż nabożeństwa, św. Józefa Sebastiana Pelczara.

  Nie wchodząc w szczegóły biograficzne, przypomnę tylko, iż św. Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 r. w podkarpackim miasteczku Korczyna k. Krosna. Rodzice, widząc nieprzeciętne zdolności syna, po dwóch latach nauki w korczyńskiej szkole ludowej posłali go do Rzeszowa, do szkoły głównej, a następnie do gimnazjum. Po ukończeniu szóstej klasy wstąpił do niższego seminarium, zaś w roku 1860 rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

 • List pasterski św. J.S. Pelczara

   List Pasterski 
  O POŚWIĘCENIU SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU JEDNOSTEK I RODZIN. 
  Józef Sebastian z Bożego miłosierdzia i łaski św. Stolicy Apostolskiej Biskup przemyski
  o. ł. Wielebnemu Duchowieństwu i Ukochanym Wiernym swej dyecezyi
  pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo pasterskie. 
 • Litania do NSPJ

  Kyrie, elejson. – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
  Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

  Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
  – zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha
  Świętego utworzone,
  Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
  Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
  Serce Jezusa, świątynio Boga,
  Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
  Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
  Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
  Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
  Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
  Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
  Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
  Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
  Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości
  i umiejętności,
  Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
  Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
  Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
  Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
  Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
  Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
  Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
  Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
  Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
  Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
  Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
  Serce Jezusa, włócznią przebite,
  Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
  Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
  Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
  Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
  Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
  Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
  Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  – przepuść nam, Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  – wysłuchaj nas, Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  – zmiłuj się nad nami.

  P. Jezu cichy i pokornego Serca.
  W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

  P. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże,
  wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę,
  i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci
  składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego
  miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż
  Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
  W. Amen.
 • Najśw. Serce Pana Jezusa

  Uroczystość NSPJ to główne święto patronalne Zgromadzenia.

 • Rozmiłowany w Sercu Bożym - św. Józef Sebastian Pelczar

  Nie byłoby żadnej z obecnych tu dziś sióstr sercanek, gdyby Bóg w sercu jednego człowieka, otwartym na działanie łaski, nie rozpalił szczególnego charyzmatu – miłości i czci dla Najśw. Serca Pana Jezusa. Chodzi oczywiście o osobę naszego św. Założyciela, Józefa Sebastiana Pelczara.

 • Świadkowie wiary i miłości Najśw. Serca Jezusa – św. Józef Sebastian Pelczar

  "Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do królestwa niebieskiego. Są to ludzie – tacy jak każdy z nas – którzy tą drogą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli, […] to chrześcijanie w najpełniejszym tego słowa znaczeniu".

  Słowa te, wygłoszone podczas homilii beatyfikacyjnej dziś już świętego Józefa Sebastiana Pelczara stanowią zachętę, by nie tylko szukać wstawiennictwa świętych, ale też pogłębiać znajomość ich spuścizny i znajdować w niej inspirację do twórczej realizacji naszego powołania chrześcijańskiego. Zatrzymajmy się zatem przy postaci, która, niestety, nie jest szeroko znana, ale z pewnością warta poznania, zwłaszcza przez czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa.

ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

Garncarska 24, 31-115 Kraków

generalat@sercanki.org.pl 
tel. 12 422 57 66, 885 556 886

13 1240 1431 1111 0000 1046 0654
Bank PEKAO S.A. I/O Kraków, Rynek Gł. 31

Dziękujemy za wszelkie ofiary.

Odwiedza nas 170 gości oraz 0 użytkowników.

Ochrona danych

Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego,
31-115 Kraków, ul. Garncarska 24,
tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.

Informacja o cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kontakt z administratorem:

webmaster@sercanki.org.pl