Duchowość Zgromadzenia - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
ZGROMADZENIE
Duchowość Zgromadzenia
Głównym ośrodkiem życia duchowego każdej siostry jest Najświętsze Serce Pana Jezusa. Uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tajemnicy Jego Serca, oraz wynagradzanie Mu za zniewagi i niewdzięczność, których doznaje z powodu ludzkich grzechów jest podstawowym zadaniem każdej siostry sercanki.

Święty Józef Sebastian Pelczar podejmując temat zjednoczenia człowieka z Bogiem w jednym ze swoich dzieł zapisał poruszającą modlitwę:

O Serce Jezusowe, przykuj mnie do siebie złotym łańcuchem miłości i nie pozwól, bym się kiedy oderwał religijnych od Ciebie.

Te słowa ukazują sedno nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego, które za pomocą konkretnych praktyk ma prowadzić do gorącej i szczerej miłości Boga. Z tego zjednoczenia z Sercem Jezusa czerpiemy moc do podejmowania zadań apostolskich w duchu charyzmatu.

Ważnym aspektem realizacji naszego powołania jest troska o upodabnianie swojego serca do Serca Zbawiciela poprzez przejęcie się Jego myślami, uczuciami, pragnieniami i dążeniami.

Za przykładem bł. Matki Klary Szczęsnej, naszej duchowej przewodniczki, która odznaczała się gorliwością w adoracji Najświętszego Sakramentu, w szczególny sposób czcimy Eucharystyczne Serce Jezusa poprzez codzienne trwanie u stóp Jezusa utajonego w białej hostii.

Wśród praktyk religijnych związanych z kultem Najświętszego Serca Jezusowego w naszym Zgromadzeniu można wyróżnić:

  • Główne święto patronalne Zgromadzenia przypadające w uroczystość NSPJ,
  • GodzinęŚwiętą przed pierwszym piątkiem miesiąca,
  • Czyny pokutne w każdy piątek oraz pierwsze piątki miesiąca i czerwiec,
  • Codzienny akt ofiarowania się Bożemu Sercu przez Niepokalane Serce Maryi,
  • Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego,
  • Godzinę obecności przy Sercu Bożym.

W zakonnej codzienności staramy się realizować dewizę, którą pozostawiła nam bł. Matka Klara: Wszystko dla Serca Jezusowego.

copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści