Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu!
Kraków, 17 stycznia 2023 r.

W dniu 28 marca 1924 r. biskup przemyski, senior Episkopatu Polski Józef Sebastian Pelczar, dziś święty Kościoła katolickiego, po trudach długiego i owocnego pasterzowania odszedł po nagrodę życia wiecznego. W roku poprzedzającym 100-lecie jego śmierci chciałybyśmy przypomnieć postać Założyciela naszej rodziny zakonnej.

Ten wybitny Pasterz Kościoła wzywał do pracy nad duchowym odrodzeniem się narodu polskiego. To jego przesłanie kierowane do polskiego społeczeństwa wciąż zachowuje swoją aktualność. Święty Józef Sebastian był człowiekiem o niezwykle wrażliwym sercu, obejmował swoją troską i konkretnym czynem potrzeby duchowe polskiego narodu w konkretnej sytuacji społeczno-politycznej. Miłował Kościół, jego Pasterzy oraz Polskę, realnie oceniał ówczesną rzeczywistość. Był przekonany, że: odrodzenie polityczne naszej ojczyzny, którego się nie od ludzi, ale od Boga spodziewamy, ma iść w parze z odrodzeniem duchowym, a przyczynianie się do tego odrodzenia modlitwą i pracą jest obowiązkiem każdego, kto szczerze kocha ojczyznę[1]. Przypominał, że tylko więź z Bogiem zapewnia ład serca jako fundament porządku społecznego, pragnął, aby w przyszłej Polsce kwitnęły dobre obyczaje, cześć dla religii, posłuszeństwo dla władzy, poszanowanie prawa, straż moralności publicznej, ochrona należnej każdemu wolności, wymiar sprawiedliwości dla wszystkich,
a na tej podstawie ład, pokój i dobrobyt.

Słowa św. Józefa Sebastiana Pelczara i jego życiowa postawa pozostają dla nas testamentem do wypełnienia. Nauczał, wskazywał niebezpieczeństwa, ale przede wszystkim budził nadzieję: zamiast wpadać w rozpacz, podnieśmy serca w górę (…), bo Bóg nas nie opuści. Zamiast szemrać przeciw Opatrzności Bożej, ofiarujmy nasze cierpienia jako pokutę za grzechy nasze i naszych ojców, ale zarazem jako dar naszych serc dla Zbawiciela za nas ukrzyżowanego. Zamiast poddawać się pesymizmowi i apatii, bierzmy się rączo do odbudowy nadwyrężonego gmachu ojczystego, ufni w pomoc Bożą i opiekę Najświętszej Matki.

Podkreślał przy tym, jak wielkim skarbem jest religia katolicka i wyjaśniał skąd ma ona tylu przeciwników. Pisał: …za powołanie do religii katolickiej powinien dziękować każdy człowiek, bo ta religia jest dla niego światłem rozumu, siłą woli, pociechą serca, drogą życia i zbawienia. Powinna dziękować każda rodzina, bo ta religia jest dla niej rodzicielką cnoty, pokoju i szczęścia. Powinien dziękować każdy naród, bo ta religia jest dla niego źródłem wszelkich dóbr i ostoją przeciw wszelkim złym czynnikom. (…) Religia katolicka przyniosła narodowi naszemu nowe życie, z nim zaś jedność, wolność, oświatę, cnotę, potęgę i tę wielką misję, by był „przedmurzem chrześcijaństwa”.

Niechże ta religia będzie nadal pierwszym i najdroższym skarbem narodu (…) ona czyni człowieka prawdziwym mędrcem, a jej tajemnice, choć nieogarnione, bo Boskie, nie tylko nie sprzeciwiają się rozumowi, ale kryją w sobie, jak te kopalnie złota i diamentów, przedziwne skarby nadprzyrodzonej mądrości.

Niektórzy współcześni biografowie nazywają św. Józefa Sebastiana także specjalistą od rzetelności. Był sumienny i uporządkowany, ale nade wszystko kochał Najświętsze Serce Boże i Eucharystię, do których często nawiązywał w swoich kazaniach. Pozostał w pamięci jako zaangażowany pasterz, często wizytujący parafie, zatroskany o ubogich, głęboko zanurzony w codziennej modlitwie, a przy tym niezwykle pracowity, odpowiedzialny i mężny. Pomimo trwających zaborów, po 179 latach przerwy, zwołał synod diecezji, aby lepiej organizować duszpasterstwo. Pozostawił po sobie ogromny dorobek pisarski, w tym wiele dzieł poświęconych duchowości.

Nawoływał do przezwyciężania wad, do uczciwej pracy i ofiarności, do zgody narodowej. Jego wkład w krzewienie i podtrzymanie polskości doceniły władze II Rzecz-pospolitej, które odznaczyły go w 1923 r. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

W uroczystość św. Józefa, swego patrona, 19 marca 1924 r., bp Pelczar obchodził 25-lecie sakry biskupiej. To było swego rodzaju podsumowanie jego ofiarnego i świętego życia, gdyż zmarł kilka dni później, 28 marca 1924 r. Ksiądz Antoni Bystrzonowski, uczeń i następca ks. Pelczara na katedrze uniwersyteckiej, w dniu pogrzebu powiedział o nim: Łączył zmarły biskup przemyski w swojej osobie najpiękniejsze tego episkopatu przymioty i talenty. A więc niestrudzoną gorliwość pasterską, ducha inicjatywy z energią w działaniu złączoną, światłość wielkiej nauki i bodaj czy nie większą jeszcze świętość cnoty – nade wszystko zaś świecił wzorem i przykładem wyjątkowej pracy i iście młodzieńczym w niej zapałem.

Święty Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, społecznik, pisarz, kaznodzieja i założyciel zgromadzenia zakonnego, a także jego bogaty dorobek duchowy, apostolski, społeczny i pisarski jest godny przypomnienia.

W rocznicę jego śmierci pragniemy dzielić naszą radość, prosząc o modlitwę i duchową łączność.

przełożona generalna
m. Olga Podsadnia

 

[1] Cytaty św. Józefa Sebastiana Pelczara zaczerpnięte zostały z dzieła pt. Wezwanie do pracy nad duchowym odrodzeniem się narodu polskiego, Rzeszów 2006.

Siostry Sercanki

ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

Garncarska 24, 31-115 Kraków

generalat@sercanki.org.pl 
tel. 12 422 57 66, 885 556 886

13 1240 1431 1111 0000 1046 0654
Bank PEKAO S.A. I/O Kraków, Rynek Gł. 31

Dziękujemy za wszelkie ofiary.

Hogar de Niñas San Francisco Cochabamba Bolivia

mBank
Alicja Dybaś, Anna Gosztyła

35 1140 2004 0000 3602 5594 5482
IBAN
PL35 1140 2004 0000 3602 5594 5482
BIC
BREX PL PW MBK

Dziękujemy za wszelkie ofiary.

Ochrona danych
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego,
31-115 Kraków, ul. Garncarska 24,
tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.

Informacja o cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kontakt z administratorem:
webmaster@sercanki.org.pl 

Odwiedza nas 116 gości oraz 1 użytkownik.